Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА

Назва:
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,75 KB
Завантажень:
364
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МОХНАТЮК Ігор Олексійович
УДК 930.1 (І.Франко)
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
КИЇВ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор
Казьмирчук Григорій Дмитрович,
завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор Калакура Ярослав Степанович, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук Ясь Олексій Васильович, старший науковий співробітник відділу української історіографії та спеціальних історичних дисциплін Інституту історії НАН України
Захист відбудеться “_19”_11_______ 2007 р. о _10_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розіслано “18_”_____10 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О.Г.Сокірко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури. Повний обсяг роботи становить 211 с., список використаних джерел і літератури 27 с. (378 найменувань).
Актуальність дослідження. Однією з особливостей сучасного етапу розвитку історичної науки є підвищення ролі досліджень, у яких аналізується ґенеза української історичної думки, процес збагачення історичних знань, внесок провідних істориків у вивчення тієї чи іншої проблеми. У поступальному розвитку кожної нації основну роль, поряд з іншими чинниками, відіграють знання її історії та культури. Історію творить народ, а його провідне ядро складають непересічні особистості, призначення яких своїм інтелектом, ідеями, словами і діями осмислювати історичне минуле і прокладати шлях у майбутнє. До таких видатних постатей українського народу належить поет, публіцист, науковець, мислитель і громадський діяч Іван Якович Франко. Його творча спадщина справила помітний вплив на формування історичної свідомості українців.
Життя і творчість Івана Франка припадає на другу половину XIX – початок XX століть – епоху, коли заново осмислювалася історія нашого народу, коли український національний рух набирав нових сил, набував організованого політичного характеру. Невипадково, що саме дана епоха народила і вивела на історичну арену поряд з такими видатними істориками, як В. Антонович, М. Грушевський, яскраву особистість Івана Франка. Водночас, сучасна епоха кінець XX та початок XXI століть ? стала новим етапом переосмислення і переоцінки минулого, що вимагає всебічного дослідження внеску І. Франка в розвиток історичних знань, вивчення його історичних поглядів.
У своїх працях І. Франко намагався виокремити проблемні питання історії українського та інших європейських народів, дати оцінку конкретним історичним явищам і фактам. Його наукова спадщина в галузі історії значна. Вченому належить багато заміток історичного характеру, рецензій та спеціальних історичних досліджень. Також до його творчого доробку належить низка праць етнографічного, мовного і літературного характеру, в яких він давав власну оцінку ряду історичних подій і явищ. Погляди вченого на історичний процес та історію власного народу не втратили своєї актуальності й у наш час, оскільки у своїх працях І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок