Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ КРЕДИТУВАННЯ ОЩАДНИМ БАНКОМ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ КРЕДИТУВАННЯ ОЩАДНИМ БАНКОМ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Назва:
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ КРЕДИТУВАННЯ ОЩАДНИМ БАНКОМ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,43 KB
Завантажень:
12
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
МIШТА СЕРГIЙ ПЕТРОВИЧ
УДК 658.14
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ КРЕДИТУВАННЯ ОЩАДНИМ БАНКОМ
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Спецiальнiсть 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата економiчних наук
Київ - 1998
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Київському нацiональному економiчному унiверситетi Міністерства освіти України на кафедрi економiки пiдприємств та рекомендована до захисту кафедрою банківської справи.
Науковий керiвник - | кандидат економiчних наук, професор
Швиданенко Генефа Олександрiвна,
Київський нацiональний економiчний унiверситет,
завiдувач кафедри економiки пiдприємств
Офiцiйнi опоненти - | доктор економiчних наук, професор
Шокун Валерій Васильович, завідувач відділу проблем макроекономічного фінансового аналізу Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України;
кандидат економiчних наук, доцент
Пересада Анатолій Анатолійович
Київський нацiональний економiчний унiверситет, завiдувач кафедри банківських інвестицій
Провiдна установа - | Інститут економіки НАН України, відділ фінансово-
кредитного регулювання

Захист дисертації вiдбудеться " 27 " листопада 1998 р. о " 16 " годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д.26.006.02 Київського нацiонального економiчного унiверситету за адресою:
252057, м.Київ-57, проспект Перемоги, 54/1, аудиторiя 214.
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Київського нацiонального економiчного унiверситету.
Автореферат розiсланий " 27 " жовтня 1998 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
кандидат економiчних наук,
доцент Поддєрьогін А.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Об'єктивна необхiднiсть iнтенсивного проведення економічних реформ в Українi, подолання кризових явищ у виробничій та фінансовій сферах, забезпечення докорінних соціальних змін ставлять перед наукою завдання пошуку нових пiдходiв до проведення ринкових перетворень і створення механізмів ефективного господарювання. Вихiд iз економiчної кризи потребує значних iнвестицiйних ресурсів, які формуються iз внутрiшнiх заощаджень населення, пiдприємницького капiталу та зовнiшнiх позичок.
Тривалий час у вiтчизнянiй науці та практиці господарювання проблемам залучення, управлiння і використання внутрiшнiх заощаджень громадян придiляли мало уваги.Трансформацiя кредитної системи змушує по-новому розглядати проблеми ощадної справи та її роль у мобiлiзацiї заощаджень населення для фiнансування економiки i пiднесення добробуту народу.
Банкiвська система і фiнанси пiдприємств сьогоднi переживають iнтенсивну ринкову реорганiзацiю.В умовах фiнансової самостiйностi у суб’єктів господарювання з’являються проблеми, якi викликані нестачею фiнансових коштiв для їх економiчної дiяльностi, що спонукає пiдприємства до пошуку нових джерел фiнансування.
Формування ефективного механiзму фiнансового забезпечення пiдприємств в перiод реформування економiки України та створення стiйкого ринку товарiв і капiталу можливе лише за умов застосування нових концептуальних підходів та методичних розробок щодо фiнансування пiдприємницьких структур.
Недостатнiсть теоретичних розробок вирiшення проблем фiнансування ощадними ресурсами економiчної дiяльностi пiдприємств та обгрунтування варiантiв їх iнвестування обумовлює широкi дискусiї з цього приводу. Проблемним питанням формування ресурсiв для масштабних iнвестицiйних потреб iз залученням заощаджень населення та оцiнки ефективностi використання iнвестицiй присвячено багато дослiджень зарубiжних і вітчизняних вчених. Проблеми формування ресурсів для масштабних інвестиційних потреб економіки ряду країн та загальні і спеціальні питання світового досвіду оцінки ефективності інвестицій висвітлені в дослідженнях В.Беренса, Г.Бірмана, Р.Дарендорфа, Х.Келлера, Ж. де Лароз’єра, Л.Рея, П.Ховранека, С.Шмідта. У періодичній та спеціальній економічній літературі авторами Ю.Богатіним, А.Вартановим, Р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ КРЕДИТУВАННЯ ОЩАДНИМ БАНКОМ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок