Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,18 KB
Завантажень:
20
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
МІШКОВЕЦЬ НАДІЯ МИХАЙЛІВНА
УДК 65.012.32
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Дніпропетровськ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровському університеті економіки та права.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
ХОЛОД Борис Іванович,
Дніпропетровський університет економіки та права, президент ЗАТ
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
БЕРСУЦЬКИЙ Яків Григорович,
Донецький університет економіки та права,
ректор
кандидат економічних наук, доцент
СКОРОБОГАТОВА Тетяна Миколаївна,
Таврійський національний університет
ім. В.І. Вернадського,
доцент кафедри теорії економіки та управління
Провідна установа: Харківський державний економічний університет,
кафедра бізнесу та підприємництва, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Захист відбудеться “____” ____________ 2004 р. о ______ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.120.01 у Дніпропетровському університеті економіки та права за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровського університету економіки та права за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.
Автореферат розісланий “_____” _____________ 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шаповал В.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Орієнтоване на ринок промислове виробництво, що випускає продукцію, яка стає усе більш складною, різноманітною і дорогою, а також виконуючи замовлення, що стають усе більш дрібними, короткостроковими і більш специфічними у відношенні до споживачів, потребують принципово нової стратегії в організаційній структурі виробництва і системах оперативного управління виробничими процесами.
Така стратегія виробництва дозволяє цілеспрямовано здійснювати оперативне управління рухом матеріальних потоків, враховувати характер виробленої продукції і безперервність виробництва, спрямованого на мінімальний поділ праці і різноманітну партіонність випуску, своєчасно реагувати на зміни ринку і запити споживачів.
Це потребує докорінних змін всіх основних принципів традиційних структур виробничих відносин.
З урахуванням сучасних тенденцій розвитку економічної системи в цілому особливого значення набувають питання підвищення якості й ефективності систем управління на різних рівнях, їх організаційно-методичного забезпечення. Оскільки сучасний етап соціально-економічних відносин потребує створення середовища здорової конкуренції, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Це підтверджується і результатами фундаментальних досліджень академічного рівня А.І. Амоші, В.І. Геєця, М.Г. Чумаченка, Я.Г. Берсуцького, В.А. Ткаченка, Б.І. Холода та ін. Проте методологічна база, особливо систем управління на рівні промислових підприємств, залишається недостатньою. У зв’язку з викладеним, тема дисертації актуальна і потребує подальшого розгляду.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Це дисертаційне дослідження розвиває і доповнює інші науково-дослідні роботи, що виконані в Дніпропетровському університеті економіки та права на кафедрі економіки підприємства за комплексною темою “Організаційно-економічні основи розвитку технологічного і методичного забезпечення систем управління промисловими підприємствами в умовах ринкових відносин” (державний реєстраційний номер 0100U000948). Внесок автора полягає у розробці нових підходів і теоретичних положень щодо підвищення ефективності діяльності промислових підприємств в умовах ринкових відносин.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка соціально-економічного механізму підвищення ефективності управління підприємствами.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення наступних задач:– 
визначити основні чинники впливу зовнішнього середовища на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств і систему управління;– 
сформулювати основні напрямки реструктуризації промислових підприємств і їхніх систем управління, узгоджуючи основні функції діяльності в ринкових умовах;– 
визначити сутність, структуру та зміст механізму функціонування підприємства;– 
визначити критерії оцінки ефективності внутрішнього механізму підприємства;– 
проаналізувати сукупність методів і прийомів одержання й опрацювання інформації про стан зовнішнього середовища для прийняття оптимальних управлінських рішень;– 
розробити соціально-економічний механізм підвищення ефективності управління підприємствами на основі моделювання внутрішнього механізму підприємства;– 
розробити принципи побудови внутрішнього соціально-економічного механізму підприємства, виходячи з вимог інноваційності зовнішнього середовища.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок