Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО І ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА КРАЙОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СЕЙМУ В ГАЛИЧИНІ (1890 –1914 РР.)

УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО І ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА КРАЙОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СЕЙМУ В ГАЛИЧИНІ (1890 –1914 РР.)

Назва:
УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО І ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА КРАЙОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СЕЙМУ В ГАЛИЧИНІ (1890 –1914 РР.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,85 KB
Завантажень:
208
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КОШЕЛЄВА
НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
УДК 94:37.014(477.83/.86) “1890–1914”
УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО І ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА
КРАЙОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СЕЙМУ В ГАЛИЧИНІ
(1890 –1914 РР.)
07. 00. 01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедpі нової та новітньої істоpії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністеpства освіти і науки Укpаїни.
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Кипаренко Генадій Миколайович,
Львівський національний університет імені
Івана Франка, доцент кафедри
нової та новітньої історії
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, профер
Баран Володимир Кіндратович,
Волинський державний університет
імені Лесі Українки, завідувач кафедри
новітньої історії України
кандидат історичних наук, доцент
Рибак Оксана Зіновіївна,
Львівська академія мистецтв, доцент кафедри історії та теорії мистецтв
Провідна установа: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича
НАН України, відділ
м.Львів
Захист відбудеться "3" липня 2002 р. о 13.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий 1 червня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О. М. Сухий
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Шкільна справа у Галичині під час входження її до складу Австрійської монархії зазнала чимало змін. Найважливіші для галицьких українців перетворення в галузі освіти відбувалися наприкінці XIX – на початку XX ст. Цей період був відзначений кількісним і якісним розвитком шкільництва, і ця обставина значно сприяла пробудженню національної свідомості українців, які чимраз активніше й наполегливіше стали домагатися від влади створення своїх національних освітніх закладів.
Актуальність теми. Пропонована проблема, незважаючи на те, що до її вивчення уже звертались дослідники, не втратила своєї актуальності і в наш час. По-перше, це пов’язано з порівняно вузьким колом опрацьованих джерел. По-друге, тема шкільництва є різнобічною та багатоплановою й чимало з її аспектів потребують глибшого і ґрунтовнішого вивчення. По-третє, досліджувана тема дає значний матеріал для наукового опрацю-вання інших вузлових проблем історії Галичини рубежу ХІХ–ХХ ст., зокрема: системи управління в краї, економічного і соціального розвитку, піднесення укра-їнсь-кого національного руху та ін. По-четверте, в умовах становлення незалежної Української держави аналіз і акумуляція історичного досвіду в ділянці розвитку освіти мають як суто наукове, так і прикладне, практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зазначена тема знаходиться на межі досліджень вітчизняної та загальної історії нового часу. Дисертацію виконано в рамках проблеми “Країни Західної Європи й Америки і Україна”, що становить основу планової наукової тематики кафедри нової та новітньої історії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи – комплексне вивчення, характеристика і оцінка розвитку українського шкільництва в Галичині наприкінці XIX – на початку XX ст. у контексті політики віденської та крайової законодавчої і виконавчої влади.
Для реалізації визначеної мети дисертантка прагнула виконати такі дослідницькі завдання:–
висвітлити і охарактеризувати діяльність шкільної адміністрації у Галичині, починаючи від її формування, показати вплив на її працю законодавчих рішень, звертаючи особливу увагу на стосунки крайової шкільної ради з галицьким сеймом та центральним віденським урядом;–
дослідити розгалужену структурну організацію галицької шкільної адміністрації, зокрема окружних та місцевих шкільних рад, їх вплив на розвиток освіти в краї;–
відтворити картину розвитку початкових та середніх навчальних закладів, їх пряму залежність від позиції галицького сейму;–
простежити розвиток шкільництва в Галичині порівняно з іншими краями монархії;–
виходячи з політики крайової влади щодо українських шкіл, дослідити і дати характеристику культурно-освітнім та педагогічним товариствам, що своїми заходами сприяли піднесенню української освіти.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО І ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА КРАЙОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СЕЙМУ В ГАЛИЧИНІ (1890 –1914 РР.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок