Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕСУРСООЩАДНІ ПРОЦЕСИ КОНДИЦІЮВАННЯ ВОДИ АБСОРБЦІЄЮ, ДЕСОРБЦІЄЮ І ОКИСЛЕННЯМ ДОМІШОК

РЕСУРСООЩАДНІ ПРОЦЕСИ КОНДИЦІЮВАННЯ ВОДИ АБСОРБЦІЄЮ, ДЕСОРБЦІЄЮ І ОКИСЛЕННЯМ ДОМІШОК

Назва:
РЕСУРСООЩАДНІ ПРОЦЕСИ КОНДИЦІЮВАННЯ ВОДИ АБСОРБЦІЄЮ, ДЕСОРБЦІЄЮ І ОКИСЛЕННЯМ ДОМІШОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,84 KB
Завантажень:
492
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ“
КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
На правах рукопису
КАРПІНСЬКА ІНГА АНАТОЛІЇВНА
УДК 628.322:661.43
РЕСУРСООЩАДНІ ПРОЦЕСИ КОНДИЦІЮВАННЯ ВОДИ
АБСОРБЦІЄЮ, ДЕСОРБЦІЄЮ І ОКИСЛЕННЯМ ДОМІШОК
05. 17. 08. - процеси та обладнання хімічної технології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
КИЇВ - 2000
Дисертація є рукописом
Робота виконана на кафедрі обладнання харчових технологій Тернопільського Державного технічного
університету ім. І.Пулюя
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Мазяк
Зеновій Юліанович, ДУ “Львівська по-
літехніка”
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Півень Олександр Іванович, кафедра маши-
ни та апарати хімічних і нафтопереробних
виробництв Національного технічного універ-
ситету “Київський політехнічний інститут”
кандидат технічних наук,Тімофєєв Ігор Леонідович,
кафедра теплотехніки і теплових електричних
станцій, ДУ “Львівська політехніка”
Провідна установа: Інститут технічної теплофізики НАН України
 
Захист дисертації відбудеться 10.12.2001 року о 14 год. на засіданні спеціалізоаної вченої ради Д 26.002.03 при Національному технічному університеті “Київський політехнічний інститут” за адресою: 252056, м. Київ - 56, пр. Перемоги, 37.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці НТУ “Київський політехнічний
інститут”.
Автореферат розісланий 01.11.2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 26.002.03, к.т.н., проф. В..Я. Круглицька.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В наш час більшість джерел води в Україні, в тому числі і підземних, забруднено. Тому актуальною є задача не тільки кондиціювання води для потреб населення і промисловості відповідно з санітарно - гігієнічними та технічними вимогами, але й економія ресурсів (сировини, матеріалів, енергії, коштів тощо). Зеко-номити ресурси доцільно попереднім частковим кондиціюванням води у найпростіших безнасадкових апаратах для абсорбціїї О2, десорбціїї СО2, H2S і окис-лення Fe2+, нафто-продуктів з розбризкуванням води під невеликими напорами (до 0,5 м) з малих висот падіння крапель і стікання плівок. Для процесів окислення доцільно також оцінити можливість використання електро- та кавітаційної обробки, які дешевші традиційного озонування.
На вивчення гідродинаміки і кінетики згаданих процесів, розробку методів інженерних розрахунків, нових способів, конструкцій апаратів і їх використання спрямована дана робота.
Мета роботи. Удосконалення існуючих та розробка нових процесів і апаратів для кондиціювання підземних та стічних вод з метою економії ресурсів; розробка методик розрахунку на підставі теоретичних та експериментальних досліджень гідродинаміки і кінетики абсорбції О2 повітря, десорбції СО2, H2S, окислення Fe2+, нафтопро-дуктів в краплях, плівках з використанням малих напорів у розбризкувачах та висот падіння, а також в електролізерах і кавітаційних реакторах; розробка нових способів, апаратів та рекомендацій по використанню результатів робти.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до пріорітетного напрямку “Охорона навколишнього середовища” згідно Постанови Верховної Ради України № 2705 - 11 від 16.10.1992 р.; за держбюджетною темою Міносвіти України “Використання гідродинамічних кавітаційних реакторів в технології харчових виробництв для очищення та дезинфекції стічних вод”, № 0193 U 39367 держреєстрації, а також згідно плану науково - дослідних робіт кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського державного технічного університету імені І. Пулюя (ТДТУ).
Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: вибір напрямку дослідження; розроблення нових і використання відомих найбільш прогностичних структурних математичних моделей процесів абсорбції, десорбції в краплях , плівках та через поверхню води в резервуарах; з урахуванням літературних рекомендацій та математичних моделей розроблення методик та виготовлення експериментальних стендів; вивчення закономірностей гідродинаміки і кінетики процесів дифузійного масообміну та окислення в системі рідина - газ, аналіз та узагальнення результатів; дослідження кінетики окислення Fe2+ та нафтопродуктів в електролізерах і кавітаційному реакторі (КР), визначення кінетичних констант та розробка методик і прикладів розрахунку крапельно - плівкових десорберів СО2 та КР для окислення нафтопродуктів; розроблення нових конструкцій апаратів і їх впровадження, рекомендацій з використання результатів роботи та їх загальна економічна оцінка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 



Реферат на тему: РЕСУРСООЩАДНІ ПРОЦЕСИ КОНДИЦІЮВАННЯ ВОДИ АБСОРБЦІЄЮ, ДЕСОРБЦІЄЮ І ОКИСЛЕННЯМ ДОМІШОК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок