Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: Формування ефективного механізму функціонування системи оподаткування сільськогосподарських підприємств

Формування ефективного механізму функціонування системи оподаткування сільськогосподарських підприємств / сторінка 2

Назва:
Формування ефективного механізму функціонування системи оподаткування сільськогосподарських підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,14 KB
Завантажень:
258
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

При узагальненні досліджень податкової системи було встановлено, що комплексні підходи до удосконалення функціонування податкового механізму розглянуті не в повному обсязі.
Необхідність методичного і практичного рішення проблем оподаткування сільськогосподарських підприємств обумовили актуальність обраної теми дисертаційного дослідження та її практичну цінність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Дослідження, результати якого надані в даній роботі, проводилися відповідно до плану науково-дослідних робіт ПФ "Кримський агротехнологический університет" НАУ по розділу "Розробка і наукове обґрунтування основних напрямків реформування АПК Криму в сучасних умовах виробництва", і входять у загальний план за пунктом 12.2.2. "Розробка пропозицій по удосконаленню єдиного сільськогосподарського податку на основі реальної диференціальної ренти господарств Криму" (державний номер реєстрації 0102U000128).
Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Кримського державного аграрного університету (протокол № 2 від 27.12.2002 р.).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є формування ефективного механізму функціонування системи оподаткування аграрних підприємств.
Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені і вирішені наступні задачі:
- узагальнити теоретичні аспекти економічної ефективності податкової системи й удосконалення податкового механізму в АПК;
-визначити сутність механізму функціонування оподаткування аграрних підприємств і систематизувати функції податків.
- систематизувати методичні підходи до оцінки системи оподаткування;
- простежити тенденцію розвитку спеціалізованого оподаткування сільськогосподарських підприємств;
- зробити аналіз впливу системи оподаткування на ефективність функціонування підприємств АПК;
- виявити методологічні проблеми побудови фіксованого сільськогосподарського податку і визначити напрямки їх вирішення;
- розробити форми і методи удосконалення оподаткування сільськогосподарських підприємств;
- розробити стратегію реформування системи оподаткування аграрних підприємств.
Предмет і об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є механізми функціонування податкової системи в аграрній сфері економіки.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні і практичні аспекти розвитку і функціонування оподаткування аграрного сектора економіки.
Методи й інформаційне забезпечення дослідження.
Для наукового рішення поставлених у роботі завдань використані: методика податкового аналізу діяльності підприємств (для комплексного аналізу сукупності податків і зборів, що сплачуються підприємствами в різні періоди), методика визначення податкового навантаження на підприємства (визначення й оцінка впливу зміни податкового навантаження на економічну активність підприємства), метод статистичних угруповань (угруповання сільськогосподарських підприємств по виробничих типах), метод порівняльного економічного аналізу (виявлення особливостей виробничих типів господарств для обґрунтування рівня оподаткування), метод кореляційно-регресійного аналізу (пошук впливу факторів на норму прибутку), метод прогнозної екстраполяції й експертних оцінок (оцінка і прогнозування стану і розвитку оподаткування) та інші.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативно-правові акти, що регулюють оподаткування в Україні; матеріали Головного управління статистики в АР Крим; Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, проекти Податкового кодексу України, матеріали статистичних щорічників, монографічні дослідження і періодичні видання вітчизняних і закордонних вчених.
Наукова новизна отриманих результатів дослідження. Отримані в процесі досліджень результати дозволили вирішити важливу наукову проблему: обґрунтувати механізм ефективного функціонування системи оподаткування аграрних підприємств.
Найбільш істотні результати дисертаційного дослідження, що містять наукову новизну, полягають у наступному:
вперше:
-розроблена комплексна стратегія розвитку системи оподаткування аграрних підприємств, спрямована на зниження податкового навантаження і збільшення податкових надходжень;
-запропоновано механізм побудови єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників на основі складових диференціальної ренти 1-го роду;
-розроблені нормативи оподаткування сільськогосподарських підприємств для різних виробничих типів;
уточнені:
-методичні підходи до оцінки стану й ефективності функціонування оподаткування щодо аграрних підприємств;
-сутність економічних категорій стосовно аграрного сектора економіки: "податковий механізм" (акцентується увага на превалюванні регулюючої функції податків для стимулювання аграрного виробництва), "податковий потенціал" сільськогосподарського підприємства (характеризується максимальною можливістю розширення оподаткованого поля сільськогосподарського підприємства в залежності від виділених факторів); значення показників "податкомісткість" і "вага податкового тягаря";
- концепція антикризового управління для оподаткування аграрних підприємств;
одержали подальший розвиток:
- теоретичні аспекти удосконалення податкового механізму в АПК;
- методологія диференціації оподаткованого поля й обсягу вилучення єдиного податку у сільгоспвиробника;
- методика визначення грошової оцінки землі для оподаткування сільськогосподарських підприємств.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Формування ефективного механізму функціонування системи оподаткування сільськогосподарських підприємств

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок