Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Наукове обгрунтування і розробка технологічних прийомів підвищення урожайності та якості кормових культур в північному Степу України

Наукове обгрунтування і розробка технологічних прийомів підвищення урожайності та якості кормових культур в північному Степу України

Назва:
Наукове обгрунтування і розробка технологічних прийомів підвищення урожайності та якості кормових культур в північному Степу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,30 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
На правах рукопису
МАТКЕВИЧ
Валентин Трохимович
УДК 633.2/3: 633.2/4
Наукове обгрунтування і розробка
технологічних прийомів підвищення
урожайності та якості кормових
культур в північному Степу України
06.01.12. – кормовиробництво і луківництво
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора сільськогосподарських наук
Київ – 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Кіровоградській державній сільськогосподарській дослідній станції в 1968-1998 рр.
Науковий консультант: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН Бабич Анатолій Олександрович, Інститут кормів УААН, директор
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор Підпалий Іван Федорович, Інститут кормів УААН, завідувач лабораторії;
доктор сільськогосподарських наук, професор Зінченко Олександр Івано-вич, Уманська державна сільськогосподарська академія, завідувач кафедри рослинництва та кормовиробництва;
доктор сільськогосподарських наук, професор Ермантраут Едуард Рудольфович, Інститут цукрових буряків УААН, завідувач лабораторії.
Провідна установа: Дніпропетровський державний аграрний університет, кафедра кормовиробництва, фізіології рослин і ботаніки, м. Дніпропет-ровськ.
Захист дисертації відбудеться “ 21 ” вересня 1999 р. о 10 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при Інституті землеробства УААН за адресою:
255205, смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області, Інститут землеробства УААН.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту.Відгуки на автореферат просимо надсилати в двох примірниках, засвідчених печаткою на ім'я вченого секретаря Спецради.
Автореферат розіслано “20" серпня 1999 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук Кравченко Л.О.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Однією із актуальних проблем інтенсифіка-ції кормовиробництва на польових землях північного Степу України є розширення та оптимізація площ кормових культур інтенсивного типу: багаторічних трав в чистому та змішаних посівах, кукурудзи на зерно та силос, гороху і сої, проміжних культур... Великі резерви приховані в раціональному використанні добрив, правильному доборі сортів і гіб-ридів кормових культур, їх науковому обгрунтованому співвідношенні, поєднанні їх при вирощуванні проміжних і сумісних посівах.
Зв'язок роботи з науковими програними, планами, темами. Бага-торічні наукові дослідження проводили протягом 1968-1998 рр. від-повідно до загальносоюзних науково-технічних програм 02.02./І97І-1975рр./, О.Ц.041 /1981-1985рр/, 051.04/1986-1990рр./, республі-канських програм "Агрокомплекс" РН.05І.05Ц/І986-І990рр./, 20 “Корми і кормовий білок”, завдання 03.01 /1991-1995рр./,”Продоволь-ство – 95”.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи - науково обгрунтувати і розробити технологічні прийоми підвищення урожайності та поліпшення якості основних кормових культур в умовах північного Степу України, які здатні забезпечити 100-120 ц/га збалансованих за протеїном кормових одиниць.
Основні завдання досліджень:
- розробити і удосконалити технологічні прийоми вирощування люцерни, гороху та сої в одновидових та складних агрофітоценозах;
- підвищити продуктивність кукурудзи і сої шляхом оптимізації густоти посіву, норми висіву і способів сівби, добору сортів і гібридів, розміщення їх на площі та рівня мінерального живлення рослин;
- підвищити продуктивність люцерни, гороху і сої за рахунок бактеріальних та мінеральних добрив при їх вирощуванні на насіння та зелену масу;
- виявити для умов регіону інтенсивні культури з малопоширених капустяних, розробити технології їх вирощування в сумісних та ущільнених посівах, придатних для механізованного збирання та ресурсного програмування урожаїв;
- підібрати найбільш продуктивні кормові культури для вирощу-вання в змішаних посівах, встановити норми висіву компонентів при різних строках їх підсіву в міжряддя основних культур;
- встановити оптимальні строки збирання різних за стиглістю кормових культур при заготівлі з них високопоживних кормів;
- провести біоенергетичний аналіз розроблених технологій, оцінити їх ефективність та обгрунтувати напрямки подальших дос-ліджень прийомів за показниками затрат сукупної енергії при виро-щуванні кормових культур.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Реферат на тему: Наукове обгрунтування і розробка технологічних прийомів підвищення урожайності та якості кормових культур в північному Степу України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок