Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,54 KB
Завантажень:
313
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ
Кірнос Інна Олександрівна
УДК: 354:338.021.4(447)
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ
Спеціальність 25.00.04 – Регіональне управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
Донецьк – 2002
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Донецькій держаній академії управління Міністерства освіти і науки України (м.Донецьк).
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Дорофієнко Вячеслав Володимирович,
Донецька держана академія управління Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту у невиробничій сфері
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Козаченко Ганна Володимирівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і наук України, завідувач кафедри менеджменту (м. Луганськ);
кандидат економічних наук, доцент Лєтніков Микола Степанович, Донбаська державна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і наук України, доцент кафедри “Менеджмент організацій і право” (м. Макіївка)
Провідна установа – Хмельницький інститут регіонального управління та права (м.Хмельницький), кафедра регіонального та муніципального управління
Захист відбудеться “4” липня о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.107.01 Донецької державної академії управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м.Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецької державної академії управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м.Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а.
Автореферат розісланий “31“ травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Клейнер Я.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Низька адаптованість більшос-ті підприємств до нових умов господарювання істотно стримує процеси рест-руктуризації вітчизняної економіки. Необхідність значних капітальних вкла-день для подолання економічної кризи і забезпечення швидкого зростання на-дає особливої ваги питанням, пов'язаним з організацією планування, регулю-вання і управління інвестиційною діяльністю як на загальнодержавному рівні, так і на мікрорівні. Адже саме інвестиції сприяють зростанню бюджетних до-ходів, зниженню рівня залежності від імпорту і розвитку експортного потенціалу країни, прискоренню темпів структурної перебудови економіки, збільшенню рівня комплексного використання сировинних ресурсів, впровадженню сучас-них технологій і "ноу-хау", збільшенню обсягів капіталовкладень і зростанню ефективності їх реалізації, підвищенню адаптації підприємств до умов конку-рентного середовища, зростанню зайнятості і ін.
Теоретичним проблемам організації інвестиційної діяльності в умовах переходу до ринку та методичним питанням оптимізації інвестиційної діяльності на мікрорівні присвячено чимало праць.
Водночас масштаби і рівень наукової розробки таких проблем як законо-мірності трансформації економічного змісту інвестиційної діяльності у процесі переходу до ринку, механізми формування інвестиційного потенціалу підпри-ємств і його ефективної реалізації в нових умовах господарювання, організація моніторингу інвестиційної діяльності, на нашу думку, є недостатніми з погляду методологічного забезпечення розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Та-кож суперечливими є підходи до реформування політики держави в галузі ін-вестицій і забезпечення її ефективності.
Необхідність зростання інвестиційної активності в Україні і зокрема в регіонах, підвищення ефективності роботи вітчизняних і іноземних інвесторів потребують пошуку нових шляхів і підходів до формування державної політики з організації управ-ління, планування і регулювання інвестиційною діяльністю, чим і зумовлений вибір теми дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано у відповідності з тематикою науково-дослідних робіт Донецької державної академії управління, яку затверджено на засіданні Вченої Ради ДонДАУ 28.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок