Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛІІНГВОКОГНІТИВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ФАНТАСТИЧНОГО ОБРАЗУ В РОСІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі творів О.Р.Бєляєва)

ЛІІНГВОКОГНІТИВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ФАНТАСТИЧНОГО ОБРАЗУ В РОСІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі творів О.Р.Бєляєва)

Назва:
ЛІІНГВОКОГНІТИВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ФАНТАСТИЧНОГО ОБРАЗУ В РОСІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі творів О.Р.Бєляєва)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,69 KB
Завантажень:
6
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
ПАВЛОВА Ірина Володимирівна
УДК 811.161.1'38:004.81
ЛІІНГВОКОГНІТИВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ФАНТАСТИЧНОГО ОБРАЗУ В РОСІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
(на матеріалі творів О.Р.Бєляєва)
10.02.02 – російська мова
АВТОРЕФЕРАТ
Київ - 2007
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі російської мови Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор філологічних наук, професор
Іванова Людмила Петрівна,
Інститут іноземної філології
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова,
професор кафедри російської мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Слухай Наталія Віталіївна,
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
професор кафедри російської мови
кандидат філологічних наук, доцент
Сахарова Ольга Вікторівна,
Київський славістичний університет,
доцент кафедри української мови
Захист відбудеться 18.12. 2007 року о_14_год.__00__хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.053.04 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ,
вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий 18.11.2007 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.В. Висоцький
Загальна характеристика рОботИ
На сучасному етапі розвитку мовознавства особливої актуальності набувають дослідження мови у зв’язку з людським мисленням. Ця проблема є центральною для когнітивної лінгвістики, яка ставить за мету виявлення способів упорядкування інформації, представленої засобами мови.
Пріоритетними в галузі когнітивної лінгвістики є питання структури мовної свідомості, форми презентації знань, когнітивної семантики, когнітивних категорій, стратегій і моделей (Н.Д.Арутюнова, А.Вежбицька, С.А.Жаботинська, Л.П.Іванова, Ю.М.Караулов, М.П.Кочерган, О.С.Кубрякова, Дж.Лакофф, О.В.Петрухіна, О.О.Селіванова, Н.В.Слухай, В.М.Телія, Р.М.Фрумкіна та ін.).
Виникнення фантастичного образу – результат когнітивної діяльності людини. Художній фантастичний образ як наслідок процесу мовленнєвої діяльності є одним з об'єктів дослідження когнітивної лінгвістики.
Відповідно до наукової традиції, що склалася в когнітології, головною моделлю репрезентації знань є фрейм – структура даних, призначена для представлення стереотипної ситуації, образ реального предмета або явища, заповнена структура даних у пам’яті людини (М.Мінський). Фреймовий підхід репрезентує “всеосяжну теорію структур контекстів, яка постулювала якісно й кількісно нове подання семантичного знання” (І.Вегнер).
Актуальність дослідження вмотивована потребою осмислення принципів творення образу в тексті та необхідністю аналізу фантастичного образу з погляду когнітивної лінгвістики в аспекті теорії фреймів. Вивчення даної проблеми зумовлено тим, що форми репрезентації знань у фантастичному тексті досі не були об’єктом спеціального дослідження в мовознавстві.
Теоретичною основою роботи стали дослідження вітчизняних і зарубіжних учених в галузі когнітивної лінгвістики (Н.Д.Арутюнова, Л.В.Бєлая, В.З.Дем’янков, С.А.Жаботинська, Л.П.Іванова, В.А.Маслова, О.О.Селіванова, Н.В.Слухай, Ч.Філлмор та ін.), праці з теорії фреймів (І.Ю.Алексєєва, Д.Бобров, М.Мінський і ін.), міфопоетики Є.М.Мелетинський, В.М.Топоров), етнолінгвістики (Т.О.Агапкіна, О.Є.Левкієвська, С.М.Толстая, Н.І.Толстой, Н.С.Шапарова), фольклористики (О.М.Афанасьєв, В.І.Даль, О.О.Потебня, В.Я.Пропп), фантастикознавства (Є.П.Брандіс, А.Ф.Бритіков, Г.І.Гуревич, Т.О.Чернишова, В.М.Чумаков), культурології (О.В.Бєлова, М.С.Капустін, В.П.Руднєв), лінгвокультурології (В.В.Колесов, Ю.М.Караулов, В.А.Маслова, Ю.С.Степанов, Є.В.Урисон), біології (Е.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЛІІНГВОКОГНІТИВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ФАНТАСТИЧНОГО ОБРАЗУ В РОСІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі творів О.Р.Бєляєва)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок