Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВАЛЕОЛОГIЯ: ФIЛОСОФСЬКО – АНТРОПОЛОГIЧНI АСПЕКТИ

ВАЛЕОЛОГIЯ: ФIЛОСОФСЬКО – АНТРОПОЛОГIЧНI АСПЕКТИ

Назва:
ВАЛЕОЛОГIЯ: ФIЛОСОФСЬКО – АНТРОПОЛОГIЧНI АСПЕКТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,64 KB
Завантажень:
252
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ТАВРIЙСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ
УНIВЕРСИТЕТ ім. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
ГОРБУНОВА
Світлана Михайлівна
УДК 614.2+1
ВАЛЕОЛОГIЯ: ФIЛОСОФСЬКО – АНТРОПОЛОГIЧНI
АСПЕКТИ
 
09.00.04 – Філософська антропологія і
філософія культури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата філософських наук
Сімферополь – 2000
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Таврійському національному університеті
ім. В. І. Вернадського, Мiністерство освіти i науки України.
Науковий керівник - доктор філософських наук, професор
Лазарєв Фелікс Васильович, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
завідуючий кафедрою філософії.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Гребеньков Геннадій Васильович, Донецький інститут економікі та господарського права,
проректор з наукової роботi,
доктор філософських наук, доцент
Сухіна Валентина Феофанівна, Харківський гуманітарний інститут “Народна українсьа
академія”, професор кафедри гуманітарних дисциплін.
Провідна установа — інститут філософії ім Г. С. Сковороди
НАН України м. Київ, вiддiл філософської антропології.
Захист відбудеться “_21__”___квітня____2000р. о_16.00_годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 52.051.01 Таврійського національного
університету ім. В. І. Вернадського (95007, м. Сімферополь,
вул. Ялтинська, 4, конференц зал)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (95007,
м. Сімферополь, вул.Ялтинська, 4)
Автореферат розіслано “_21_”___березня___ 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради О. І. Кремінський.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальнiсть теми. В умовах сучасної глобальної духовно– екологiчної кризи, одним із проявiв якої є продовження погiршення здоров'я людства, виникає природний всезростаючий інтерес до проблеми здоров'я в ії загальнонауковому і фiлософсько–антропологiчному вимірах. У цьому контексті привертає все більше уваги валеологія, як наука, заснована на принципово нових підходах до розуміння феномена здоров'я людини, його законів і механізмів зберігання, укріплення і удосконалення. Соціокультурний і антропологічний інтерес до цієї науки підсилюється дякуючи тому, що криза індивідуаьного і популяційного здоров'я знаходиться в тісному зв'язку з кризовими явищами екологічного, культурного і духовно–орієнтаційного харатеру. Виникає історична необхідність в глибокому філософському і світоглядному переосмисленні наших уявлень про сутність здоров'я, як найважливішої соціальної і екзистенціальної цінності людського буття. Розв'язуючи цю задачу власне філософськими засобами ми разом з тим, повинні у повній мірі використовувати й ті загально–наукові і практичні знахідки, які вже сьогодні може представити нам валеологія, як молода інтегральна дисципліна.
Валеологiчне мислення витiкає iз основних фундаметальних положень антропокосмізму, одне з яких заключається в тому, що вектор здоров'я, запрограмований фiлогенезом живої речовини, вищим проявом якої є духовно–мисляча людина, органiчно пов'язана iз Всесвiтом єднiстю духовно–ментальних (бiоінформацiйних, семантичних) структур. Ця обставина зумовлює зворотний зв'язок людини iз Всесвiтом i становлення якiсно нового етапу життя людства – ноосферного.
Характерною рисою цього етапу, згiдно вченню В. I. Вернад-ського про ноосферу, є перехiд iнтелектуально–творчої дiяльності людства у вирiшальну геологiчну силу розвитку бiосфери, що вимагає вiд нього абсолютно нової стратегії в його перетворювальній діяльності й устанвленню нових духовно–етичних вiдносин, які вiдповiдають ноосферному етапу.
Iз сказаного вище витікає думка про те, що подолання сучасної глобальної кризи упирається в проблему переорiєнтацiї свiтогляду людини i людства. Майбутнє людства, таким чином, залежить зараз вiд вибору нової стратегiї розвитку, яка походить iз сучасного розумiння соцїокультурної парадигми. Тiльки така стратегiя здатна зняти згубнi протистояння людства iз Свiтом природи i космiчним простором, що затягнулися , забезпечити органічну єднiсть Людини i Всесвiту i iї розвиток у гармонiї з усiма формами життя, розвиток домiнантою якого виступає духовно, ментально– психiчно i фiзично здорова особа.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВАЛЕОЛОГIЯ: ФIЛОСОФСЬКО – АНТРОПОЛОГIЧНI АСПЕКТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок