Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> формування системи бюджетування газорозподільних підприємств

формування системи бюджетування газорозподільних підприємств

Назва:
формування системи бюджетування газорозподільних підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,37 KB
Завантажень:
424
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Українська державна академія залізничНого транспорту
Смачило Валентина Володимирівна
УДК 331.103.3
формування системи бюджетування газорозподільних підприємств
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Іванілов Олександр Семенович,
Харківський державний технічний
університет будівництва та архітектури,
завідувач кафедри економіки
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Тян Рево Борисович,
Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури,
завідувач кафедри фінансів;
кандидат економічних наук, професор
Соколова Людмила Василівна,
Харківський національний університет
радіоелектроніки, професор
кафедри економічної кібернетики
Провідна установа - Львівська комерційна академія Укоопспілки,
кафедра маркетингу, м. Львів
Захист відбудеться 17.06. 2005 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К64.820.05 в Українській державній академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, ауд. 3.501.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7.
Автореферат розісланий 13.05. 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чорнобровка І.В.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Потреба в управлінні фінансовими ресурсами в умовах економічної нестабільності, забезпечення ефективного розвитку, спрямовують вітчизняні підприємства на активне освоєння методики формування системи бюджетування. Розрахунки, що виконуються в процесі бюджетування, дають змогу у повному обсязі та своєчасно встановлювати необхідний розмір фінансових ресурсів для забезпечення діяльності підприємства, джерел їх надходжень, організовувати та координувати роботу підрозділів, стимулювати працюючих на підприємстві, а також контролювати виконання бюджету.
Теоретичні та практичні засади управління фінансовими ресурсами і бюджетування на підприємствах досліджувалися в роботах: М.Д. Білик, С.В. Білобловського, І.О. Бланка, В.В. Бочарова, С.Ф. Голова, В.А. Горемикіна, К. Друрі, К. Джей Шима, Г. Джой Сігела, І.В. Зятковського, А.М. Поддерьогіна, В.М. Самочкіна, В.П. Савчука, В.Є. Хруцького, К.В. Щиборща, інших.
Вказані автори в своїх роботах не приходять до єдиної думки щодо самого визначення сутності бюджету та бюджетування. Вимагають подальшого розгляду підходи до стимулювання працівників на підприємствах із впровадженою системою бюджетування; відсутнє методичне забезпечення формування системи бюджетування газорозподільних підприємств. Актуальність та недослідженість вказаних питань обумовили вибір теми дисертації, визначили її мету та завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дисертаційного дослідження вибрано відповідно до теми наукової роботи кафедри економіки Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури: “Запровадження системи бюджетів та формування системи оплати праці на підприємстві” (номер державної реєстрації 0103U002574), де авторові належать розділи: “Теоретико-методологічні розробки бюджетування” та “Розробка системи бюджетів підприємства на основі побудованої фінансової структури”.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних основ і методичних рекомендацій щодо побудови системи бюджетування газорозподільного підприємства. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:
- вирішити неузгодженості у визначенні понять “бюджет”, “бюджетування”;
- встановити об’єкт системи бюджетування газорозподільного підприємства, що визначає структуру побудови бюджетів;
- визначити перелік бюджетів газорозподільного підприємства із впровадженою системою бюджетування та здійснити їх побудову;
- виявити особливості газорозподільних підприємств та показники, що їх характеризують;
- розробити методику визначення величини доходів від реалізації природного газу населенню;
- обґрунтувати підхід до стимулювання працівників підприємства із впровадженою системою бюджетування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: формування системи бюджетування газорозподільних підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок