Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,56 KB
Завантажень:
111
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ПЕТРОЄ Ольга Михайлівна
УДК 351.83:316.6
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ
РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
25.00.02 - механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ - 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник - | доктор філософських наук, професор
СКУРАТІВСЬКИЙ Віталій Андрійович,
Національна академія державного управління
при Президентові України, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, доцент
Мордвінов Олександр Григорович,
Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, завідувач кафедри державного управління і адміністративного менеджменту;
кандидат економічних наук, доцент
Петюх Василь Миколайович,
Київський національний економічний університет, заступник завідувача кафедрою управління персоналом.
Провідна установа - |
Національний інститут стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України, відділ гуманітарної політики, м. Київ.
Захист відбудеться “14” квітня 2004 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. .
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий “12” березня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К.Майборода
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Реформування ринку праці виступає важливою складовою суспільно-економічних перетворень, які здійснюються в Україні. Завдання держави щодо ринкових трансформацій у сфері соціально-трудових відносин на сучасному етапі визначаються стратегією Євроінтеграції, пріоритетами розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки й необхідністю сприяти збалансованому та ефективному функціонуванню ринку праці, розвитку умов для повної продуктивної зайнятості. Здійснення цілей державної політики у сфері ринку праці вимагає все-біч-ного урахування й комплексного використання всього спектра факторів та ме-ха--нізмів, здатних сприяти вирішенню поставлених завдань. Особливої актуаль-ності в сучасних умовах перехідної економіки набуває дослідження впливу соціально-психологічних чинників на розвиток ринкових соціально-трудових від-носин, оскільки саме вони виступають джерелом людської волі до активної при-ватної ініціативи і впливовими регуляторами соціально-трудової актив-ності, цілеспрямованої професійної мобільності, людської діяльності в цілому.
Дослідження соціально-психологічних чинників реформування ринку праці - складне полідисциплінарне завдання. Інтегральним об’єктом даного дисертаційного дослідження є безпосередньо ринок праці як сфера, в межах якої розвивається трудовий вид діяльності й побудовані на його основі соціально трудові відносини. Теоретико-методологічною базою дослідження ринку праці виступають найбільш відомі праці з економіки в авторстві Д.Кейнса, Р.Сміта, Н.Менк’ю, К.Макконелла, С.Брю, Х.Ламперта та ін. Політекономічні аспекти сучасного ринку праці досить широко висвітлюються в наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених: Г.І.Рузавіна, Б.А.Райз-берга, С.В.Мочерного, О.А.Усатенко, С.В.Фомішина та ін. Вагому роль в осмис-ленні структури й механізмів функціонування системи ринку праці відіграє доробок українських і російських економістів, зокрема спеціальні науко-ві одноосібні та колективні праці вчених: Д.П.Богині, О.А.Грішнової, В.І.Герасимчука, Е.М.Лібанової, А.А.Никифорової, В.В.Онікієнка, В.М.Петю-ха, Г.Е.Слезінгера та ін. Питання формування національного ринку праці на етапі перехідної економіки порушують у своїх дисертаційних дослі-дженнях В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок