Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ТА МОРАЛЬНИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1953 РР.)

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ТА МОРАЛЬНИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1953 РР.)

Назва:
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ТА МОРАЛЬНИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1953 РР.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,00 KB
Завантажень:
403
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Кононенко Валерій Васильович
УДК 355.018:323.11(477)”1945/1953”
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ТА МОРАЛЬНИЙ СТАН
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1953 РР.)
07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ-2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії України Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського.
Науковий керівник:
кандидат історичних наук, професор
Лойко Олексій Герасимович,
Вінницький державний педагогічний університет,
завідувач кафедри історії України.
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
Марусик Тамара Володимирівна,
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича,
заступник проректора з навчально-організаційної роботи.
кандидат історичних наук, доцент
Бажан Олег Григорович,
Інститут історії України НАН України,
старший науковий співробітник відділу регіональних проблем історії України.
 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет.
Захист відбудеться “30__” квітня___2004 р. о 15.00____ годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 при Інституті історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розісланий “29__” березня___2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Гуржій О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. З кінця 80-х рр. ХХ ст. українська наука активізу-вала вивчення впливу сталінського тоталітаризму на долю українського народу. На сьогодні вітчизняними суспільствознавцями нагромаджено значний фактичний та аналітичний матеріал, який характеризує окремі питання сталінізму. Науковці послідовно і цілеспрямовано вивчали явища та події цієї доби, вплив репресивної системи на долю як окремих представників народу, так і суспільства загалом. Проте з вивченням цих питань поза увагою залишалася так звана “суб’єктивна історія”, що вивчає такі фактори розвитку історичного процесу, як масову свідо-мість, менталітет, моральний стан народу, його суспільні настрої і духовний розви-ток. Саме історія трансформації масової психології населення в період тоталіта-ризму є найменш вивченою стороною тоталітарного режиму, в тому числі його післявоєнного періоду. Сучасна історіографія визначає, що соціальні установки та психологічні орієнтації людей є самостійним фактором суспільного розвитку, оскільки вони впливають на особливості соціальної поведінки і в значній мірі визначають механізми прийняття політичних рішень владою. Будь-який політич-ний режим, навіть тоталітарний, не може існувати без підтримки суспільної думки. Сталінський режим ефективно використовував різноманітні механізми впливу на свідомість громадян – від пропаганди до терору. Він формував у суспільстві відпо-відні настрої, які працювали на підтримку його авторитету. Моральні наслідки тоталітаризму український народ долає і сьогодні. Прямим наслідком тоталітарної й авторитарної моделі держави є певна моральна деформація українського суспіль-ства, перехід від активної політичної позиції до позицій аполітичності, абсентеїзму. В українській історичній науці на сьогодні відчувається брак наукових праць, які б безпосередньо аналізували ці процеси. Саме цим, на думку автора, обумовлена актуальність роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є складовою частиною наукових планів кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського.
Метою роботи є комплексне дослідження впливу тоталітаризму загалом та конкретно соціально-економічного та суспільного розвитку СРСР, окремих подій післявоєнної радянської історії 1945-1953 рр. на суспільно-політичні настрої, моральний стан, свідомість українського населення.
Відповідно до визначеної мети сформульовано такі основні завдання:
- визначити стан наукової розробки теми та оцінити джерельну базу;
- виявити моральні наслідки Другої світової війни для українського народу;
- простежити вплив повоєнної зовнішньої політики СРСР на масові настрої населення України;
- проаналізувати залежність свідомості народу, його морального стану від суспільно-політичних процесів повоєнного періоду;
- показати динаміку суспільної думки та її залежність від соціально-економічної політики радянської влади;
- встановити закономірності впливу агітаційних та пропагандистських кампаній радянської влади на стан суспільної свідомості українського народу;
- охарактеризувати передумови процесу десталінізації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ТА МОРАЛЬНИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1953 РР.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок