Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років)

МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років)

Назва:
МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,98 KB
Завантажень:
265
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Зміна наукової парадигми наприкінці ХХ – початку ХХІ століття зумови
ла розширення меж лінгвістичних досліджень


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ДМИТРУК ОЛЬГА ВІКТОРІВНА
УДК 811.11’42:159.946.3
МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ
В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
(на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі англійської філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:
доктор філологічних наук, професор
Бєлова Алла Дмитрівна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри англійської філології
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор Ільченко Ольга Михайлівна,
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України,
завідувач кафедри іноземних мов;
кандидат філологічних наук, доцент Морозова Олена Іванівна,
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України,
доцент кафедри англійської філології
Провідна установа:
Ужгородський національний університет МОН України,
кафедра англійської філології
Захист відбудеться „24_” березня 2006 року о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 в
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
м. Київ, бул. Т. Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий „_16__” ____02__ 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради д. філол. н. Смущинська І. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Зміна наукової парадигми наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття спричинила розширення кола мовознавчих досліджень. Нові напрямки лінгвістики, спрямовані на вивчення мови в її функціональному аспекті (психолінгвістика, соціолінгвістика, прагмалінгвістика, паралінгвістика тощо), зосереджують увагу на явищах соціальної дійсності, які раніше розглядалися в межах інших гуманітарних наук. Зокрема явище маніпулятивного впливу на свідомість людини донедавна вивчалося переважно у сфері психології (С. І. Бернштейн, Р. Р. Гаріфуллін, Г. В. Грачев, Є. Л. Доценко, Т. М. Дрідзе, У. Кі, О. О. Леонтьєв, Х. Лунг, І. К. Мельник, В.М. Панкратов, К. Провант, С. К. Рощин, Б. Шелдон, Ю. Шерковін) та політології (Е. Я. Баталов, Дж. Ванкін, Р. Гудін, К. Єгорова-Гантман, К. Ілі, С. Кара-Мурза, С. Кроссен, Г. Лассуелл, Л. Левченко, К. Плешаков, Г. Г. Почепцов (мол.), А. Цуладзе, Н. Чомскі, Г. Шиллер).
Інтерес лінгвістів до феномена маніпуляції зумовлений тим, що маніпулятивний вплив здійснюється за допомогою природної мови. Однак лінгвістичні дослідження, які торкаються цього явища, не мають комплексного характеру й зосереджуються лише на окремих аспектах маніпуляції, крім того, численні питання все ще залишаються поза увагою дослідників.
Актуальність та перспективність наукової розробки теми обумовлені загальним інтересом до пошуку моделей і механізмів мовленнєвого впливу на адресата, а також широким використанням маніпулятивних стратегій сучасними англомовними ЗМІ з залученням новітніх інформаційних технологій.
Метою даної роботи є всебічне дослідження і систематизація вербальних та невербальних засобів впливу на свідомість реципієнта в англомовних ЗМІ.
Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань, які і визначили структуру роботи:
з’ясувати сутність явища маніпулятивного впливу на свідомість через ЗМІ;
виявити та систематизувати основні екстралінгвальні чинники, що впливають на вибір мовних засобів для реалізації маніпулятивних стратегій у сучасних англомовних ЗМІ;
визначити та проаналізувати на конкретному матеріалі використання засобів англійської мови в маніпулятивних стратегіях і тактиках;
здійснити аналіз взаємодії вербальних і невербальних засобів комунікативного впливу на адресата в англомовних друкованих та Інтернет-виданнях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок