Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Назва:
СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,23 KB
Завантажень:
364
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ВЕЛИКОРОДА Віра Богданівна
УДК 811.111:81’373.49
СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Білинський Михайло Емільович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
доцент кафедри англійської філології
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Полюжин Михайло Михайлович,
Закарпатський державний університет,
завідувач кафедри ділової іноземної мови та
перекладу, проректор із навчальної роботи та
міжнародних зв’язків, м. Ужгород
кандидат філологічних наук, доцент
Бик Ігор Степанович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
завідувач кафедри іноземних мов, м. Львів
Захист відбудеться “14” травня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79002 м.Львів, вул. Університетська, 1, ауд.405.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005 м. Львів, вул. Драгоманова, 5)
Автореферат розісланий “11” квітня 2008 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Шпак О.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Наукові праці, передусім дисертаційні роботи та монографії (А.Кацев, Н.Босчаєва, К.Хем, Дж.Лоуренс, В.Ноубл, К.Аллан та К.Баррідж, І.Алєксєєва, С.Відлак, В.Кравченко, Б.Ларін), засвідчують виникнення різних підходів до трактування багатого за своєю онтологією явища евфемічної субституції в англійській мові. Розбіжності торкаються способів творення евфемізмів, визначення мотивів їх вживання мовцями, класифікації евфемічної лексики, сфер дистрибуції евфемізмів, їх прагматичних особливостей функціонування та стильової належності. Недостатньо дослідженими залишаються особливості зв’язку евфемії з іншими соціолінгвальними тенденціями узусу, а саме табу, арго, дисфемією, “політичною коректністю”, сленгом тощо. У реферованій дисертації зосереджено увагу на дослідженні тих характеристик евфемічної субституції, які є найменше або недостатньо вивченими в мовознавчій літературі: способах та засобах творення евфемізмів, динаміці функціонування евфемічного словника, особливостях взаємодії евфемічної лексики з табу, арго та “політичною коректністю”, функціонально-прагматичному поділі евфемічних субститутів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано у рамках наукової проблематики кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка у межах теми “Дослідження структурно-семантичних особливостей та тенденцій розвитку англійської мови” (№ держреєстрації 0103110011928, шифр 39П). Тему дисертації було затверджено на засіданні Вченої ради Львівського національного університету ім. Івана Франка (протокол № 24/4 від 25 квітня 2001 р.) та уточнено 26 жовтня 2005 р. (протокол № 36/10).
Мета дослідження. Метою дисертації є визначити особливості лінгвальної природи та функціонування евфемічних субститутів, проаналізувати вплив евфемізмів на формування лексичного складу сучасної англійської мови, виявити взаємодію денотативного та конотативного аспектів евфемічної лексики, окреслити семантичні, функціонально-прагматичні та словотвірні особливості евфемізмів, охарактеризувати результати взаємодії евфемії з суміжними явищами та класифікувати евфемічні субститути за їх функціонально-прагматичними ознаками.
Мета дисертаційного дослідження передбачила розв’язання таких завдань.
1. Окреслити основні характеристики евфемізмів як одиниць вторинної номінації, враховуючи розширене трактування евфемізмів у сучасній англістиці, та на їх основі запропонувати власне тлумачення поняття “евфемізм”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок