Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКЕ КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В ГЕНЕРАЛЬНІЙ ГУБЕРНІЇ (1939–1944 роки)

УКРАЇНСЬКЕ КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В ГЕНЕРАЛЬНІЙ ГУБЕРНІЇ (1939–1944 роки)

Назва:
УКРАЇНСЬКЕ КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В ГЕНЕРАЛЬНІЙ ГУБЕРНІЇ (1939–1944 роки)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
44,25 KB
Завантажень:
16
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ім. І.КРИП’ЯКЕВИЧА
ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА
УДК 940.53/.54 (477.8)
Антонюк Наталія Володимирівна
УКРАЇНСЬКЕ КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В ГЕНЕРАЛЬНІЙ ГУБЕРНІЇ
(1939–1944 роки)
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Львів – 1999
Дисертацією є рукопис
Дисертація виконана у відділі досліджень української періодики Науково-дослідного центру періодики при Львівській науковій бібліотеці ім. В.Стефаника НАН України
Науковий консультант – Сливка Юрій Юрійович
доктор історичних наук, професор,
завідувач відділу новітньої історії
Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ
Офіційні опоненти – Баран Володимир Кіндратович,
доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри історії слов’янських народів
Волинського державного університету
ім. Лесі Українки
Брицький Петро Павлович,
доктор історичних наук, професор
кафедри історії України Чернівецького
державного університету ім. Ю.Федьковича
Сергійчук Володимир Іванович,
доктор історичних наук, професор кафедри давньої
та нової історії України
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка
Провідна установа – Ужгородський державний університет, кафедра
історії України
Захист відбудеться 1 червня 1999 року о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.222.01 в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України (292026 м.Львів, вул. Козельницька,4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України (292026 м.Львів, вул. Козельницька,4).
Автореферат розісланий 29 квітня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ф.І.Стеблій
Загальна характеристика роботи
Актуальнiсть дослiдження. Подiї передодня та перiоду Другої свiтової вiйни вже багато десятилiть глибоко дослiджують українські та зарубiжні iсторики. У трактуваннi причин її виникнення, ходу i наслiдкiв є рiзнi, iнодi дiаметрально протилежнi, погляди. Дискусiї з концептуальних проблем Другої свiтової вiйни продовжуються, i це ще раз засвiдчує актуальнiсть дослiдження окремих її аспектiв, у тому числi й функцiонування культурного життя, дiяльностi людей iнтелектуальної працi в умовах вiйни та утвердження нацистського тоталiтарного режиму. Ця проблема належала до однiєї iз тих, на дослiдження яких у радянський час було накладено суворе табу.
Розпад Радянського Союзу та вiдновлення державної самостiйностi України створили умови для вiдтворення правдивої картини трагiчних подiй Другої свiтової вiйни, якi стали доленосними для українського народу. Доступ до багатьох засекречених джерел та лiтератури дає змогу з нових позицiй розкрити чимало подiй з iсторiї України цього перiоду.
Аналiз праць з цієї проблеми свiдчить, що українська iсторiографiя перебуває на початковому етапі теоретичного переосмислення сукупності проблем, пов’язаних із причинами, перебігом та наслідками Другої світової війни як визначальної події новітньої світової історії взагалі і України зокрема. Тільки завдяки появі низки спеціальних наукових досліджень зможе викристалізуватись усебічне й об’єктивне тлумачення української історії доби минулої світової війни.
Дослідження цієї проблеми сприятиме вiдновленню повноти iсторичної пам’ятi, повернення духовних надбань, вилучених, сфальсифiкованих або замовчуваних понад пiвстолiття; допоможе активiзувати зворотний процес – сприйняття суспiльством культурної спадщини, вiдкриваючи шлях до вищого рiвня культурної свiдомостi.
Вивчення цього питання важливе i пiд кутом зору осмислення проблеми формування української нацiї. Якщо полiтико-iдеологiчнi, соцiальнi, економiчнi аспекти у формуваннi нацiї аналiзувалися досить широко, то роль культури як нацiотворчого та етнозберiгаючого чинника дослiдженi значно менше.
Актуальнiсть дисертацiї зумовлена не лише внутрiшнiми науково-пiзнавальними, але й зовнiшнiми, практично-полiтичними чинниками.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКЕ КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В ГЕНЕРАЛЬНІЙ ГУБЕРНІЇ (1939–1944 роки)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок