Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Назва:
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
49,88 KB
Завантажень:
199
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Зайцева Зінаїда Іванівна
УДК 316.256:001(477)"18/19" 001
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ
НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
07.00.01 – історія України
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН України.
Науковий консультант | доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Даниленко Віктор Михайлович,
Інститут історії України НАН України,
завідувач відділу історії України другої
половини ХХ століття.
Офіційні опоненти: | доктор історичних наук, професор
Пиріг Руслан Якович,
Інститут історії України НАН України,
завідувач відділу Української революції
1917–1921 рр.; | доктор історичних наук, професор,
Розовик Дмитро Федорович,
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри української історії
та етнополітики; | доктор історичних наук, професор,
Шип Надія Андріївна, Державний
університет фінансів та міжнародної торгівлі,
завідувач кафедри суспільних наук
Захист відбудеться "21" грудня 2007 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України за адресою: 01001, Київ, вул. М.Грушевського, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту історії України НАН України (01001, Київ, вул. М.Грушевського, 4).
Автореферат розісланий "20" листопада 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор Гуржій О.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Наше сьогодення, позначене різнорівневими й суперечливими змінами у державі, су-спільстві, світі, відкрило для українства широкі можливості самопізнання й осми-слення історичного досвіду власної культури у всіх її проявах, й зокрема у такій важливій сфері, якою була й залишається наука. В Україні наука перебуває у складному становищі, її адаптаційні можливості обмежені, діалогова стратегія між нею і владою не набула конструктивного характеру й знаходиться у стані форму-вання. Аналогічна ситуац-ія склалася практично у всіх постсоціалісти-чних державах, однак у кожному конкретному випадку пошук її оптимального роз--в’яз--ку змушує сягати глибоких пластів національної ментальності, враховувати іс-торично набуті особливості організації наукової діяльнос--ті, своєрідність соціокуль-турного спадку, який відрізняє у цьому аспекті Україну від, приміром, Росії, Польщі, Словаччини, Литви чи інших країн. Пошук ефективних засобів вирішення проблем сучасної науки не може вестися поза її історичним виміром. Історично орієнтовані дослідження науки у кожній країні складають її вагомий інтелектуальний і соціальний капітал.
Історичний аналіз феномена української науки межі ХІХ–ХХ ст. є актуаль-ним з кількох позицій. По-перше, здобутки українства в інтелектуальній сфері тієї доби залишаються мало дослідженими й узагальненими, й тому незначною мірою включеними до сучасної парадигми наукового знання, соціальної практики й лек-сикону діючих національних політиків. По-друге, історія української науки в кіль-кох параметрах відрізняється від історії класично структурованої і поступово про-гресуючої у своєму кумулятивному русі науки у країнах Західної Європи. Екстер-нальні та інтернальні аспекти її розвитку ускладнюють можливість застосування традиційних методологічних підходів до її дослідження. По-третє, дослідження теми пов’язане з розкриттям такого складного феномену, яким є національна наука. Сам термін – національна наука був під негласною забороною і практично не вжи-вався у багатонаціональному СРСР, так само як і в імператорській Росії, що пов’язано не лише з політичними реаліями та ідеологічними проектами, а й з існу-ванням розбіжностей етимологічного характеру щодо поняття нація. Традиція його вжитку може коливатися у межах від територіально-державних до соціокультурних і етнічно-ментальних субстанцій і не збігатися з поняттям держави.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 Реферат на тему: ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок