Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИТУАЦІЙНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ТАКТИКИ СЛІДЧИХ ДІЙ

СИТУАЦІЙНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ТАКТИКИ СЛІДЧИХ ДІЙ

Назва:
СИТУАЦІЙНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ТАКТИКИ СЛІДЧИХ ДІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,48 KB
Завантажень:
436
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
КОВТУНЕНКО ЛАРИСА ПЕТРІВНА
УДК 343.98
СИТУАЦІЙНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ТАКТИКИ
СЛІДЧИХ ДІЙ
Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Журавель Володимир Андрійович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри криміналістики.
Офіційні опоненти: Волобуєв Анатолій Федотович, Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії;
кандидат юридичних наук, доцент Моісєєв Олександр Михайлович, Донецький національний університет, заступник декана економіко-правового факультету.
 
Захист відбудеться 24 червня 2008 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70).
Автореферат розіслано 21 травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Ю. Шепітько
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одне з пріоритетних завдань боротьби зі злочинністю в Україні – вдосконалення процесу розкриття та розслідування злочинів. За таких обставин важливим для кримінального судочинства є оптимізація порядку провадження слідчих дій. Вирішення означеного завдання передусім потребує виділення і поглибленого дослідження теоретико-методологічних питань ситуаційної зумовленості провадження слідчих дій. І це невипадково, оскільки саме ситуація в багатьох випадках впливає на порядок проведення слідчої дії, визначає послідовність реалізації тактичних прийомів, їх характер і конкретний зміст. Більш того, дослідження ситуаційного підходу до тактики слідчих дій не тільки збагачує загальну теорію криміналістики, а й безпосередньо відповідає потребам практики. Виділення ситуацій окремих слідчих дій надає можливість реалізувати оптимальні системи тактичних прийомів як найбільш ефективних засобів впливу на ці ситуації з метою вирішення певних тактичних завдань, сприяє побудові алгоритмічних схем дій слідчого, робить їх більш керованими і прогнозованими.
Зусиллями таких учених криміналістів, як Т.С. Балугіна, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, С.В. Веліканов, І.О. Возгрін, А.Ф. Волобуєв, Т.С. Волчецька, В.К. Гавло, І.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкін, А.В. Дулов, В.А. Журавель, О.Н. Колесниченко, В.І. Коміссаров, В.О. Коновалова, І.М. Лузгін, Г.А. Матусовський, В.О. Образцов, О.Р. Ратінов, М.О. Селіванов, В.Г. Танасевич, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та ін., здійснено вагомий внесок у розроблення теоретичних основ формулювання ситуацій в криміналістиці.
Безпосередньо проблематика ситуацій окремих слідчих дій досліджувалася в роботах В.І. Алєксєйчук, О.Я. Баєва, В.Є. Богінського, В.Є. Вікторової, А.М. Гусакова, С.Ф. Денисюка, Г.Г. Доспулова, Д.Д. Зайця, В.С. Максимова, Ю.М. Михайлової, В.В. Негребецького, Л.О. Соя-Серка, В.В. Степанова, А.О. Філющенка, М.М. Хлинцова та ін.
Водночас наукових розробок щодо створення цілісної наукової концепції ситуації слідчої дії на сьогодні здійснено не було. В Україні відсутні монографічні роботи, присвячені даній проблематиці, а в дисертаційному аспекті це питання у вітчизняній криміналістиці спеціально не досліджувалося.
Названі обставини визначили наперед можливість віднести розглядувану проблему до числа актуальних і стимулювали обрання теми цього дисертаційно-го дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація підготовлена згідно з планом наукових дослі-джень кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за напрямком «Актуальні проблеми правосуддя, зміцнення законності і організації боротьби зі злочинністю в Україні» в межах цільової комплексної програми «Криміналістичні та науково-технічні проблеми удосконалення діяльності правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю» (номер державної реєстрації 0106u002294).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СИТУАЦІЙНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ТАКТИКИ СЛІДЧИХ ДІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок