Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛІВ З ТЕТРАДЕНТАТНИМИ ВІДКРИТОЛАНЦЮГОВИМИ ЛІГАНДАМИ ОКСИМНОГО ТИПУ

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛІВ З ТЕТРАДЕНТАТНИМИ ВІДКРИТОЛАНЦЮГОВИМИ ЛІГАНДАМИ ОКСИМНОГО ТИПУ

Назва:
КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛІВ З ТЕТРАДЕНТАТНИМИ ВІДКРИТОЛАНЦЮГОВИМИ ЛІГАНДАМИ ОКСИМНОГО ТИПУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,05 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ПРИСЯЖНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 541.49:546.47,546.56,546.73,546.74
КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛІВ З ТЕТРАДЕНТАТНИМИ ВІДКРИТОЛАНЦЮГОВИМИ ЛІГАНДАМИ ОКСИМНОГО ТИПУ
02.00.01 – неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
КИЇВ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник кандидат хімічних наук, доцент
Фрицький Ігор Олегович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри неорганічної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Лампека Ярослав Дмитрович,
Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України,
провідний науковий співробітник
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
Трачевський Володимир Васильович,
Технічний центр НАН України,
провідний науковий співробітник
Провідна організація Інститут загальної та неорганічної хімії
ім.В.І.Вернадського НАН України, м. Київ
Захист відбудеться „24” лютого 2003 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ-33, вул. Володимирська, 64, хімічний факультет, Велика хімічна аудиторія).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ-33, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 22 січня 2003 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, к.х.н., доцент Олексенко Л.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з актуальних напрямків сучасної біонеорганічної хімії є структурне та функціональне моделювання активних центрів металофермен-тів. Особливий інтерес представляє отримання моделей ензимів, що вміщують бі- або поліядерні активні центри. В біметальних ферментах, які приймають участь в реакціях біохімічного окиснення та відновлення, один з іонів металів може виконувати регулюючу функцію по відношенню до редокс-потенціалу іншого, ката-літичного йону, і таким чином, до загальної окисно-відновної активності ензиму. Отримання синтетичних моделей, в яких контроль окисно-відновного потенціалу редокс-активного центру здійснюється за допомогою іншого йону металу, є викликом для координаційної хімії та обіцяє привабливі перспективи застосування цього підходу для одержання каталітично активних поліядерних комплексів.
До цього часу залишаються дискусійними питання про можливість реалізації тривалентного стану міді в інтермедіатах каталітичних циклів деяких бі- та поліядерних мідьвмісних ферментів (тирозинази, катехолоксидази та ін.), а також про роль нікелю у складі поліметалічних активних центрів оксидоредуктаз (напр., Fe-Ni гідрогенази). Тому синтез та дослідження низькомолекулярних моделей поліядерних активних центрів мідь- та нікельвмісних ферментів (зокрема, на основі лігандів, що забезпечують можливість утворення містків та стабілізують високі ступені окислення 3d-металів) стає актуальною задачею сучасної хімії. Застосування комплексів перехідних металів з оксим- та амідвмісними поліхелатними лігандами відкриває широкі можливості для отримання поліядерних координаційних сполук з ефективною стабілізацією тривалентного стану нікелю та міді.
Таким чином, актуальність роботи обумовлена необхідністю розробки синтетичних підходів для отримання поліядерних комплексів, що моделюють активні центри оксидоредуктаз, виявлення методів управління їх структурними параметрами та функціональною активністю, з'ясування взаємозв'язку між молекулярною будовою, магнітними властивостями та електрохімічною поведінкою таких сполук, вивчення можливості використання таких комплексів як штучних ферментів, а лігандів, що їх утворюють, – як ефективних хелатуючих агентів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисер-таційної роботи пов'язана з тематичним планом науково-дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка (теми № 263 “Синтез та дослідження біологічно активних сполук - потенційних медичних препаратів” та № 01БФ037-01 “Синтез та дослідження координаційних сполук”) та програмою Європейської кооперації в галузі науки і техніки (COST) у рамках напрямків COST D8 (“Інгібіювання активності ензимів гідроксамовими кислотами” та COST D21 (“Біоміметичне дослідження металоензимів: функція та інгібіювання”).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛІВ З ТЕТРАДЕНТАТНИМИ ВІДКРИТОЛАНЦЮГОВИМИ ЛІГАНДАМИ ОКСИМНОГО ТИПУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок