Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською мовою: ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ / сторінка 13

Назва:
ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,90 KB
Завантажень:
227
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Основними способами поведінки у конфліктних ситуаціях є суперництво, співробітництво та компроміс.
Перспектива подальшої роботи полягає у з’ясуванні гендерних та вікових відмінностей структури етносоціальних установок в умовах поліетнічного середовища, розробці ефективних методів попередження і профілактики етнічних конфліктів на основі корекції етносоціальних установок у представників етноконтактних груп.
Основний зміст роботи відображено у таких публікаціях:
1. Струніна В.М. Автостереотип в структурі етносоціальної установки представників основних етноконтактних груп АРК // Актуальні проблеми психології. – Том 7, вип. 7. – Київ: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2006. – С. 294-301.
2. Струніна В.М. Соціально-психологічні детермінанти міжособистісної взаємодії в умовах поліетнічного середовища Автономної Республіки Крим // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – № 2 (13). – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2006. – С. 198-205.
3. Струніна В.М. Соціально-психологічні чинники етносоціальних установок студентської молоді АР Крим // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – № 3 (14). – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2006. – С. 233-239.
4. Струніна В.М. Соціально-психологічні детермінанти міжособистісної взаємодії в умовах поліетнічного середовища АРК // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. (На підставі матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції „Університет і регіон” /Міжнародні Далівські читання/ 19-20 жовтня 2005 року). – Частина перша. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2006. – С. 104-105.
5. Струнина В.Н. Выбор широк – от училища до академии // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. (На підставі матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Університет і регіон” 25-26 грудня 2002 року). – Частина перша. Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2002. – С. 32-34.
Анотації
Струніна В.М. Етносоціальні установки студентської молоді у структурі міжособистісної взаємодії. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2007.
Дисертація присвячена вивченню етносоціальних установок в умовах поліетнічного середовища. Аналізуються основні підходи до проблеми дослідження у зарубіжній та вітчизняній психологічній літературі. Визначаються основні проблеми вимірювання етносоціальних установок. Отримані нові емпіричні дані поглиблюють уявлення про особливості етносоціальної установки та її місце у структурі соціальної ідентичності. Визначено роль етносоціальної установки у структурі міжособистісних стосунків в умовах поліетнічного середовища. Встановлено зв’язок між параметрами етносоціальних установок молоді та змістом і структурою міжособистісних стосунків в умовах поліетнічного середовища. Виявлено особливості етносоціальних установок представників основних етноконтактних груп Криму. Аналізуються соціально-психологічні чинники етносоціальних установок, визначаються параметри міжособистісної взаємодії представників молоді етноконтактних груп АРК. Окреслюються шляхи подальшої розробки проблеми.
Ключові слова: етносоціальна установка, міжособистісна взаємодія, інгрупа, аутгрупа, міжособистісні стосунки, соціальна ідентичність, етнічна ідентичність, параметри етнічної ідентичності, автостереотипи, гетеростереотипи.
Струнина В.Н. Этносоциальные установки студенческой молодежи в структуре межличностного взаимодействия. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05. - социальная психология, психология социальной работы. Институт психологии им. Г.С.Костюка АПН Украины, Киев, 2007.
Диссертация посвящена изучению этносоциальных установок в условиях полиэтнической среды.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок