Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ / сторінка 2

Назва:
ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,90 KB
Завантажень:
227
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Актуальність теми дослідження визначається перспективною можливістю регулювання і стабілізації міжетнічних відносин через аналіз етносоціальної установки.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційне дослідження здійснювалося відповідно до плану наукових досліджень кафедри психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля і є складовою дослідницької теми “Життєві стратегії молоді в умовах суспільства, що трансформується”. Номер держреєстрації ГН – 27-02 №0102U002220.
Об’єкт дослідження - міжособистісна взаємодія.
Предмет дослідження – взаємозв’язок етносоціальних установок зі змістом і структурою міжособистісної взаємодії.
Мета дослідження - дослідити взаємозв’язок етносоціальних установок представників молоді етнічних груп Автономної Республіки Крим та особливостей міжособистісної взаємодії.
Гіпотеза дослідження: етносоціальні установки впливають на зміст та структуру міжособистістної взаємодій.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання дослідження:
1. Теоретично обґрунтувати концептуальні засади емпіричного дослідження впливу етносоціальних установок на особливості міжособистісних взаємодії.
2. Визначити специфіку етнічної ідентичності представників молоді основних етноконтактних груп АРК та особливості їхніх етносоціальних установок.
3. Виявити провідні етносоціальні установки представників молоді основних етноконтактних груп Автономної Республіки Крим, які визначають їх ставлення до представників етнічних ін- та аутгруп.
4. Дослідити особливості взаємозв’язку етносоціальних установок та змісту і характеру міжособистісної взаємодії.
Методологічну і теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних соціальних психологів, фахівців з етнопсихології та етносоціології:
- загальнонаукові принципи соціокультурної детермінації психічних процесів і явищ, принципи системності, розвитку, єдності зовнішнього і внутрішнього (Л.С.Виготський, О.О.Бодальов, В.П.Зінченко, С.Д.Максименко, А.В.Петровський);
- теорія ставлень В.Н.Мясищева;
- теорії ідентифікації А.Бандури, Е.Еріксона, М.Куна, Дж.Міда, М.Тарда, Г.Теджфела і Дж.Тернера, З.Фрейда, О.О.Бодальова, Б.Д.Паригіна, В.О.Ядова;
- висновки з етнопсихологічних досліджень Ю.В.Бромлея, П.І.Гнатенка, Є.І.Головахи, К.В.Коростеліної, Л.Е.Орбан-Лембрик, В.М.Павленко, М.І.Пірен, Г.У.Солдатової та ін);
- теорія установки (Г.Андреєва, І.Бжалава, Ш.Надірашвілі, Б.Паригін, Д.Узнадзе, П.Шихірев).
Методи дослідження: теоретичний аналіз українських та зарубіжних наукових джерел, бесіда, анкетування, спостереження, контент-аналіз, самооцінювання; статистичні методи обробки даних. Для статистичного опрацювання застосовувався пакет статистичних програм SPSS for Windows.
Наукова новизна дослідження полягає у розкритті зв’язку між параметрами етносоціальних установок молоді та змістом і структурою міжособистісних стосунків в умовах поліетнічного середовища; виявленні особливостей етносоціальних установок представників основних етноконтактних груп Криму; визначені ролі етносоціальних установок у міжособистісній взаємодії.
Теоретична значущість дисертаційного дослідження полягає у визначенні структури та змісту міжособистісних стосунків молоді в умовах поліетнічного середовища. Отримані нові емпіричні дані поглиблюють уявлення про особливості етносоціальної установки та її місце у структурі соціальної ідентичності. Вперше визначено роль етносоціальної установки у становленні й детермінації міжособистісних стосунків в умовах поліетнічного середовища.
Практичне значення одержаних результатів.
Отриману інформацію можна використовувати для прогнозування особливостей розвитку міжособистісної взаємодії в умовах поліетнічного середовища для попередження проявів інтолерантних форм поведінки шляхом своєчасної корекції конфліктогенних етносоціальних установок.
Встановлені в процесі дослідження факти і сформульовані на їхній основі психологічні висновки можуть бути використані: науковцями - при створенні програм національної ідентифікації та соціальної адаптації молоді; викладачами - для удосконалення навчальних програм з етнопсихології та конфліктології; практичними психологами - у психокорекційній роботі з молоддю поліетнічних регіонів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок