Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Загрузка...

ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ / сторінка 3

Назва:
ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,90 KB
Завантажень:
227
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Надійність і вірогідність результатів дослідження забезпечується методологічним обґрунтуванням його вихідних позицій; використанням сукупності надійних діагностичних методик, адекватних меті й завданням дослідження; поєднанням кількісного і якісного аналізу емпіричних даних; застосуванням методів математичної статистики із залученням сучасних програм обробки даних; репрезентативністю вибірки.
Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні теоретичні положення та результати емпіричного дослідження доповідались на засіданнях кафедри психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, на Міжнародних науково-практичних конференціях “Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства” (м. Луганськ, 5-6 листопада 2003 р. та 30 листопада 2004 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції з проблем вищої освіти “Університет і регіон” (м. Луганськ, 17 –18 листопада 2004 р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства” (м. Луганськ, 3 червня 2005 р.).
Теоретичні положення та практичні результати впроваджено у навчальний процес Феодосійського відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимирва Даля (довідка № 1–95 від 19.06.06.р.), Євпаторійської філії ТзОВ Медичного коледжу „Монада” (довідка № 1204 від 11.09.06 р.) та Таврійському національному університеті ім.В.І.Вернадського (довідка 12/36 від 09.10.06 р.).
Відображення змісту дисертації в публікаціях. Основний зміст дисертації викладено у 5 одноосібних публікаціях. Роботи опубліковано в 5 наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.
Структура та обсяг дисертації зумовлені логікою дослідження і складаються зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації становить 185 сторінок. Текст дисертації містить: таблиць 34, рисунків 1. Список використаних джерел складається з 243 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання дослідження, методологічну основу і методи, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення, наводяться дані про апробацію результатів, публікації, структуру дисертації.
У першому розділі роботи “Теоретико-методологічні засади вивчення етносоціальної установки в структурі міжособистісної взаємодії” висвітлюються основні підходи до проблеми дослідження у зарубіжній та вітчизняній психологічній літературі. Розкривається психологічний зміст понять „етносоціальна установка”, „етнічний стереотип”, „міжособистісна взаємодія”, „параметри міжособистісної взаємодії”. Визначаються теоретичні засади дослідження специфіки процесу міжособистістної взаємодії в умовах поліетнічного середовища. Теоретично обґрунтовуються концептуальні засади емпіричного дослідження взаємозв’язку етносоціальних установок та особливостей міжособистісної взаємодії, окреслюються шляхи подальшої розробки проблеми та конкретизуються завдання емпіричного дослідження.
Категорія “установка” у загальній та соціальній психології широко варіює за змістом. Феноменологія поняття “установка” розглядається в рамках класичного психоаналізу та неофрейдизму, біхевіоризму, ґештальтпсихології, інтеракціонізму, когнітивної психології, в рамках теорії соціальних уявлень, з позицій теорії діяльності та диспозиційної теорії. Під установкою розуміється: позиція (Й.Лінґарт), детермінуюча тенденція (Н.Ах), вірогідне очікування (Е.Брунсвік), намір, диспозиція (І.Сарнофф, В.Штерн), квазіпотреба (К.Левін), гіпотеза (Дж.Брунер), схема (С.Московічі, Р.Олдфілд, П.Пресс), домінанта, акцептор дії (П.К.Анохін), образ потрібного майбутнього (М.О.Бернштейн), інформаційна модель (В.М.Пушкін), інформаційна структура (У.Р.Рейтман), орієнтувальна реакція (І.Н.Фейгенберг), інстинктивний акт (У.Мак-Дауґолл), цілеспрямована система (Р.Акофф, Ф.Еммері). Це викликає неузгодженість термінологічного апарату, невизначеність та суперечливість теоретичних концепцій, що позначається на емпіричних дослідженнях.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок