Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України, врожай та якість сортів ячменю ярого

Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України, врожай та якість сортів ячменю ярого

Назва:
Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України, врожай та якість сортів ячменю ярого
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,96 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТАСІНЄВИЧ Олександр Юрійович
УДК 631.8:633.16(477.4)
Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України, врожай та якість
сортів ячменю ярого
06.01.04 – агрохімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ –2007


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Уманському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор
Господаренко Григорій Миколайович,
Уманський державний аграрний університет,
проректор з науково-педагогічної роботи
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор,
заслужений працівник освіти України
ВЛАСЕНКО МИКОЛА ЮХИМОВИЧ,
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, професор кафедри педагогіки і психології
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Бачинський ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ,
Національний аграрний університет, доцент кафедри рослинництва
Захист відбудеться “ 9 ” листопада 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 у національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ – 41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці національного аграрного університету за адресою: м. Київ – 41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус , к. 28
Автореферат розісланий “ 8 ” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.В. Присташ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Тривале систематичне застосування добрив вносить суттєві зміни у властивості ґрунту, механізми формування врожаю та показники його якості. Ячмінь ярий займає провідне місце серед зернових культур як за посівними площами, так і валовими зборами зерна. В останні роки зріс попит на зерно ячменю з боку пивоварної промисловості. Проте, щоб реалізувати потенціал сортів пивоварного напряму використання, необхідно дотримуватись технології їх вирощування, одним з основних елементів якої є оптимальне забезпечення рослин елементами живлення.
Наявний досвід свідчить про недостатнє врахування рівня родючості ґрунту і удобрення на формування врожаю і пивоварних якостей зерна різних сортів ячменю ярого. Тому питання варте цілеспрямованого вивчення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основою дисертації є матеріали науково-дослідної роботи, що виконувалася упродовж 2001–2003 рр. згідно з тематичними планами кафедри агрохімії та ґрунтознавства Уманського державного аграрного університету і протягом 2001–2005 рр. входила до складу НТП “Родючість і охорона ґрунтів”, підпрограми ІІІ “Наукові основи, нормативи та регламенти застосування добрив, біостимуляторів і сировинних ресурсів” по завданню 01.02 “Встановити закономірності сучасних процесів еволюції основних агрохімічних показників ґрунтів, вдосконалити теоретичні основи живлення рослин і розробити заходи підвищення ефективності добрив” (№ ДР 0101U006042), а також програми наукових досліджень Уманського ДАУ на 2001–2005 рр. за напрямом 1 “Оптимальне використання природного і ресурсного потенціалу агроекосистем Правобережного Лісостепу України”, підпрограми 2 “Розробити технології збереження родючості і раціонального використання ґрунтів” за завданням 2.1.2 “Визначити адаптивні реакції нових видів і сортів рослин на природну та ефективну родючість ґрунтів і удобрення” (№ ДР 0101U004495), де автор був безпосереднім виконавцем.
Мета і задачі дослідження. Мета досліджень полягала у вивченні впливу родючості чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України, створеної за рахунок удобрення у довготривалому стаціонарному досліді, на продуктивний потенціал сортів ячменю ярого.
Для досягнення поставленої мети досліджень було вирішено такі задачі:–
визначити комплексний критерій оцінки агрохімічного стану чорнозему опідзоленого за тривалого внесення добрив у сівозміні, виявити наявність та ступінь зв’язку між урожайністю сільськогосподарських культур та параметрами агрохімічних показників ґрунту;–
встановити оптимальні параметри показників для контролю родючості чорнозему опідзоленого та пріоритетність їх з точки зору управління;–
забезпечити високий рівень реалізації потенціалу ячменю ярого на основі системи удобрення;–
вивчити реакцію сортів ячменю ярого на родючість ґрунтів і на основі цього розробити рекомендації щодо удосконалення елементів зональної технології його вирощування; –
дослідити вплив родючості ґрунту на особливість росту і розвитку сортів ячменю ярого, формування їх продуктивного та адаптивного потенціалу; –
виявити характер кореляції між урожайністю і пивоварними властивостями зерна;–
виявити вплив тривалого застосування різних доз органічних і мінеральних добрив у польовій сівозміні на вміст основних елементів живлення в урожаї ячменю ярого;–
розробити практичні рекомендації щодо підвищення продуктивності ячменю ярого за рахунок збільшення ефективності реалізації генетичного потенціалу його сортів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України, врожай та якість сортів ячменю ярого

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок