Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОСЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

ПСИХОСЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Назва:
ПСИХОСЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,64 KB
Завантажень:
326
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ
Омар Талеб Халабі
УДК 159.946:81'34
ПСИХОСЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
19.00.01 – загальна психологія, історія психології
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
психологічних наук
Київ-2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова МОН України.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор
Білявський Ілля Григорович,
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова
Міністерства освіти та науки України,
завідувач кафедри загальної психології;
Офіційні опоненти: член-кореспондент АПН України,
доктор психологічних наук, професор
Бурлачук Леонід Фокович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри психодіагностики та медичної психології;
кандидат психологічних наук, доцент
Скребець Василь Олексійович,
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти,
доцент кафедри загальної та соціальної психології
Провідна установа: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра загальної психології
Захист вiдбудеться 25 березня 2003 р. об 11.00 год. на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.453.01 в Інститутi психологiї iм. Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, Київ – 33, вул. Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бiблiотецi Інституту психологiї iм. Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, Київ – 33, вул. Паньківська, 2.
Автореферат розісланий 22 лютого 2003 р.
Вчений секретар
спеціалiзованої вченої ради Балл. Г. О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть дослiдження. Сучасний етап соцiального розвитку як України, так і інших країн світу характеризується високим рiвнем психоемоцiйного напруження населення. Це постає чинником погiршення рiвня психiчного здоров’я популяцiї.
Загальна невротизованiсть сучасного суспiльства також широко вiдома. Неврози належать нині до найбiльш частих хвороб. Iснує велика кiлькiсть дослiджень та поглядiв на тему їхньої етiологiї та патогенезу. Однак немає вiдповiдi на питання – на якому фонi розвиваються неврози.
В останнi десятирiччя деякi специфiчнi точки зору на природу неврозiв в захiднiй психоневрологiї пов’язанi з бiхевiоризмом, екзистенцiалiзмом, гуманiстичною психологiєю та iн.
В поширеній зараз у багатьох захiдних країнах концепцiї бiхевiор-терапiї заперечується iснування неврозу як самостiйної нозологiчної одиницi. З точки зору бiхевiористiв реально iснують лише окремi невротичнi симптоми як результат неправильного процесу навчання (Eyesenck, Rachman, Wolpe та ін.).
Здобувачеві ближча точка зору А. Кемпінскi, котрий вважає, що невротичнi симптоми є сигналами тривоги, що надходять ізсередини органiзму або від його оточення; у першому випадку мають місце псевдоневрози, які часто випереджають небезпечнi соматичнi захворювання, у другому – справжнi неврози, зумовлені порушеннями взаємодiї органiзму з його оточенням. Такі порушення обов’язково мають психосемантичні прояви.
Оскільки логотерапiя Вiктора Франкла ґрунтується на смислах та значеннях, якими оперує хворий, тобто на психосемантиці його свiдомостi, здається доречним звернутись i до спадщини цього видатного психолога й психотерапевта.
Загалом сказане зумовлює необхідність наукового аналізу даної проблеми та актуальність обраної нами теми дисертаційного дослідження: "Психосемантична репрезентація порушень функціонування особистості”.
Об'єктом дослiдження виступають невротичнi розлади особистостi та їхня психосемантична репрезентацiя.
Предметом дослiдження є психосемантичний простiр невротизованої особистостi й типовi дисторцiї, що мають місце у цьому просторі.
Мета дослiдження: формування чiтких психосемантичних критерiїв, придатних для відрізнення невротика від представника психологiчної норми та для уточнення класифiкацiї невротичних розладiв.
Гiпотеза дослiдження складається з наступних припущень:
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПСИХОСЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок