Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: РІЧКОВА СИСТЕМА ГОРИНІ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ

Загрузка...

РІЧКОВА СИСТЕМА ГОРИНІ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ / сторінка 3

Назва:
РІЧКОВА СИСТЕМА ГОРИНІ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,88 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
; оцінено вплив умов та чинників навколишнього середовища на структуру і функціонування досліджуваної гідромережі;
5) обґрунтовано комплекс екостабілізаційних заходів для ФБС Горині.
Практичне значення одержаних результатів.
1. Отримані в роботі результати придатні для синтетичної оцінки ступеня порушення екологічної рівноваги річкового басейну, без якої неможливе планування природоохоронних заходів.
2. Дослідницькі матеріали можуть слугувати безпосередньою основою для корекції характеру й інтенсивності господарської діяльності у межах водозбору, при створенні оптимальних схем розміщення і розвитку сільськогосподарського та промислового виробництва; для регламентування водогосподарської діяльності, усунення дисбалансу між розвитком суспільного виробництва й екологічним станом водних систем, раціональної експлуатації водно-господарських об’єктів; для територіального планування поселень, будівництва різних об’єктів і комунікацій.
3. Отримані дані можуть використовуватися для створення системи гідроекологічного та геоморфологічного моніторингу, формування екомережі за басейновим принципом, а також у навчальному процесі.
Особистий внесок здобувача. Автором обґрунтовано науково-методичні засади еколого-геоморфологічного аналізу (ЕГА) басейну р. Горинь; проведено польові та камеральні дослідження компонентів довкілля, які впливають на стан і функціонування річкової системи; визначено масштаби, спрямованість, просторово-часові особливості структурних змін річкової системи Горині; розроблено класифікацію трансформаційно-деградаційних процесів у досліджуваній річковій системі; за інтенсивністю цих процесів здійснено районування басейну; створено базу гідрологічних даних; виявлено тенденції змін у функціонуванні річкової системи протягом другої половини ХХ ст.; розроблено практичні рекомендації, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації в річковій системі Горині та її басейні.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку” (Київ, 2005 р.), на науково-практичних конференціях “Природа Західного Полісся та прилеглих територій” (Луцьк, 2004, 2005 рр.); наукових семінарах і звітних наукових конференціях географічного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки (2004-2006 рр.) та Львівського національного університету імені Івана Франка (2005-2006 рр.).
Публікації. Результати дослідження опубліковано у 8 наукових працях (в т. ч. 1 – у співавторстві), з них 6 у рекомендованих ВАК України виданнях.
Cтруктура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (224 найменування) та 20 додатків. Роботу викладено на 153 сторінках машинописного тексту, проілюстровано 95 рисунками та 16 таблицями. Загальний обсяг дисертації складає 320 сторінок.
Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику, д. г. н., проф. І. П. Ковальчуку за постійну допомогу і всебічну підтримку при виконанні дисертаційної роботи, к. г. н. І. І. Залєському, працівникам Рівненської геологічної експедиції, Волинського центру гідрології та метеорології, Рівненського метеорологічного бюро, Головного управління статистики у Рівненській області за доступ до фондових матеріалів та надану інформацію, к. г. н. А. В. Михновичу і к. т. н. В. У. Волошину за консультації при застосуванні ГІС-технологій, завідувачеві та працівникам кафедри фізичної географії, декану географічного факультету ВДУ ім. Лесі Українки Мельнійчуку М. М. за підтримку та участь в обговоренні результатів досліджень.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У першому розділі “Наукові засади комплексних еколого-геоморфологічних досліджень річкових систем рівнинних регіонів” проаналізовано історію розвитку та рівень сучасних еколого-геоморфологічних досліджень флювіальних басейнових систем (ФБС), розкрито науково-методичні засади ЕГА басейну р. Горинь.
Історія формування еколого-геоморфологічних досліджень території басейну Горині тісно переплетена з історією розвитку геоморфології як науки, геоморфологічних досліджень Українського Полісся й Волино-Поділля.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: РІЧКОВА СИСТЕМА ГОРИНІ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок