Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Назва:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,12 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ГІРНИЧА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РЯБЦЕВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
УДК 331.522.4+331.105.6
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ
ЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
08.01.01 – Економічна теорія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Дніпропетровськ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі політичної економії Національної металургійної академії України Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ).
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Тарасевич Віктор
Миколайович, завідувач кафедри політичної економії,
Національна металургійна академія України
Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ)
Офіційні опоненти:
- доктор економічних наук, професор Ніколенко Юрій Васильович, професор кафедри економіки Академії муніципального управління Міністерства освіти і науки України (м. Київ);
- кандидат економічних наук Волошенюк Володимир Васильович, доцент кафедри економічної теорії та основ підприємництва Національної гірничої академії України Міністерства освіти і науки України (м.Дніпропетровськ ).
 
Провідна установа:
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної теорії та економічних методів управління (м.Харків).
Захист відбудеться “26” квітня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.08.080.01 у Національній гірничій академії України Міністерства освіти і науки України за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, кім.1/107.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної гірничої академії України Міністерства освіти і науки України за адресою:
49027, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса,19.
Автореферат розіслано “21” березня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.П. Грідін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Однією з вагомих причин гальмування трансформації відносин власності та умов господарювання в Україні є недооцінка процесів, що відбуваються на мікрорівні економіки та визначають реальний добробут населення. Інституціональна динаміка загострює суперечності між наявними економічними стереотипами та новими умовами господарювання, посилює залежність ефективності перетворень від напрямків, механізмів і швидкості адаптації особистості, підприємницької та інвестиційної активності, змін у пропозиції ресурсів, коливання обсягів й структури споживання.
Сталість регресивних тенденцій в економіці України вимагає нового погляду на місце й значення адаптаційних процесів у трансформаційних зрушеннях. За незрілістю необхідних передумов їх саморозгортання, недосконалістю ринкових механізмів та їх державного регулювання, людина виявляється неспроможною до вчасної й адекватної реакції на мінливість економічних процесів. Подолання негативних явищ перехідного періоду потребує прискореної перебудови адаптаційних механізмів у відповідності з новими реаліями для залучення до економічного реформування ще не використаних потенційних можливостей особистості.
Питання економічної адаптації людини в контексті комплексного аналізу проблем трансформації соціально-економічної системи знайшли відображення у роботах як сучасних українських та російських вчених - Л.Абалкіна, Д.Богині, О.Бузгаліна, В.Геєця, А.Гриценка, В.Іноземцева, Р.Капелюшнікова, C.Мочерного, Л.Мельника, Ю.Ніколенка, В.Радаєва, В.Черняка, А. Чухна, так і зарубіжних авторів - Т.Веблена, Дж.Гелбрейта, Г.Джентіса, Дж.М.Кейнса, Р.Лукаса, А.Печчеі, А.Пігу, А.Стігліца, О.Тоффлера та інших. Незважаючи на безперечні досягнення вітчизняної й зарубіжної економічної думки у дослідженні адаптаційних процесів, недостатньо розробленими залишаються питання змісту економічної адаптації особистості, її місця й ролі у суспільному відтворенні, а також специфіки в перехідній економіці України.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у межах науково-дослідної роботи кафедри політичної економії Національної металургійної академії України “Проблеми теорії та практики перехідної економіки України” (номер державної реєстрації 0100U000751), де здобувачем розроблено підрозділ “Особливості економічної адаптації особистості” розділу “Соціальні пріоритети перехідної економіки і механізми їх реалізації”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок