Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПРЕПАРАТІВ КАРОТИНУ ВІТАТОНУ І ВІТАДЕПСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІСТ І ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПРЕПАРАТІВ КАРОТИНУ ВІТАТОНУ І ВІТАДЕПСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІСТ І ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

Назва:
ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПРЕПАРАТІВ КАРОТИНУ ВІТАТОНУ І ВІТАДЕПСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІСТ І ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,46 KB
Завантажень:
236
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ПРІМОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 547.979.8:636.52/58-084.1:591.134.05
ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПРЕПАРАТІВ КАРОТИНУ ВІТАТОНУ І ВІТАДЕПСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІСТ І ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ
 
 
03. 00.04 – біохімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Сімферополь – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - доктор біологічних наук, професор
Ужако Прасковія Василівна,
Сумський державний педагогічний університет
ім. А. С. Макаренка,
професор кафедри хімії
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Проваторов Герман Васильович,
Сумський національний аграрний університет,
завідувач кафедри годівлі та розведення
сільськогосподарських тварин
доктор медичних наук, професор
Ажицький Геннадій Юрійович,
завідувач кафедри біоорганічної хімії
Кримського державного медичного
університету ім. С.І. Георгієвського
Провідна установа - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
науково-дослідний інститут біології, м. Харків
 
Захист відбудеться “ 16 ” січня 2002 р. о “ 14. 00 ” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.04 при Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 4, біологічний факультет, конференц-зал.
 
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Таврійського національного університету
ім. В.І. Вернадського (95007, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 4).
Автореферат розісланий “ 29 ” листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Мартинюк В.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Забезпечення людини та тварин достатньою кiлькiстю вiтамiнiв - проблема, яку в сучасних умовах неможливо розв'язати лише за рахунок використання традицiйних природних вiтамiнних ресурсiв. Це зумовлено iндустрiалiзацiєю тваринництва, змiною структури і джерел харчування людини, необхiднiстю iснування живих істот у несприятливих умовах навколишнього середовища.
За останнi роки пiдвищився iнтерес до каротиноїдів у зв'язку з їх антиоксидантною, антимутагенною, антиканцерогенною, радiопротекторною дiєю на живий органiзм, що набуває тепер важливого значення у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища хiмiчними та радіоактивними речовинами. Особливо перспективним у цьому аспектi є каротин.
Основним джерелом каротиноїдів для людини i тварин є природнi рослинні продукти і корми, але отримання каротину з них пов'язане iз значними труднощами. З розвитком біотехнології велика увага придiляється дослiдженням мiкроорганiзмiв (дрiжджiв, бактерiй, грибiв) - продуцентiв каротину i каротиноїдiв, розробленню технологiй промислового їх культиву-вання з метою отримання каротину для харчової промисловостi, виготовлення лiкарських i кормових препаратiв. Основу для виробництва вiтамiнiв шляхом мiкробiологiчного синтезу було покладено роботами В. Н. Букiна, Н. Д. Iєрусалимського, В. М. Шапошникова та iн. На базi цих дослiджень пiд керiвництвом акад. Г. К. Скрябiна, акад. А. А. Iмшенецького була розроблена технологiя промислового отримання каротину з використанням гриба Blakeslea trispora, а Є. I. Кваснiковим, В. Т. Васюкiвнюком, В. I. Суденком - із каротиногенних дрiжджiв. Технологiя отримання каротину на основi гриба Bl. trispora запроваджена в Українi на Верхньоднiпровському крохмале-патоковому комбiнатi. Культивування гриба є суттєвим ланцюгом у системi безвiдходної технологiї виробництва крохмалю i глюкози. З його допомогою утилiзуються деякi побiчнi продукти крохмале-патокового виробництва, що зменшує забруднення навколишнього середовища органiчними речовинами.
Препарат, який отримували за цiєю технологiєю, пiд комерцiйною назвою КПМК - кормовий препарат мiкробiологiчного каротину - дослiджувався на рiзних видах сiльсько-господарських тварин i птицi (I.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПРЕПАРАТІВ КАРОТИНУ ВІТАТОНУ І ВІТАДЕПСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІСТ І ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок