Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Загрузка...

РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ / сторінка 2

Назва:
РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,13 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Суб'єктна активність у навчально-пізнавальній діяльності якнайповніше проявляється у відповідних уміннях школярів. Проблемою формування вмінь навчально-пізнавальної діяльності учнів займалися Є.І.Бойко, М.В.Гриньова, І.Б.Ітельсон, О.М.Кабанова-Меллер, А.Н.Леонтьєв, В.Ф.Паламарчук, К.К.Платонов, І.П.Підласий, О.Я.Савченко, М.Н.Скаткін, О.С.Снісаренко, Н.Ф.Тализіна та ін. Дослідження показують, що найбільшу значущість у контексті становлення суб`єктності мають загальнонавчальні уміння, які дають можливість школярам користуватися універсальними способами пізнання дійсності. Суб'єктна активність молодшого школяра найповніше виявляється в оцінювальних уміннях, які дослідники (І.П.Підласий, О.Я.Савченко, Г.К.Селевко, А.В.Усова та ін.) одностайно відносять до групи загальнонавчальних. Проблема формування оцінювальних умінь у молодших школярів розглядалася вченими Ш.О.Амонашвілі, О.А.Бєлобрикіною, Є.В.Заїкою, Л.І.Липкіною, Г.В.Макаровою, С.І.Поздєєвою, А.В.Хуторським, Г.А.Цукерман, Д.Б.Ельконіним та ін. Авторами виділено сутність, зміст і структуру оцінювальних умінь, визначено методику їх формування, обґрунтовано значущість у суб’єктному розвитку особистості. Разом із тим, наші дослідження дозволяють стверджувати, що вчителі початкових класів недостатньо готові до формування оцінювальних умінь у молодших школярів, не завжди усвідомлюють значущості відповідної педагогічної діяльності, не в змозі в конкретних ситуаціях визначити її завдання, мету, недостатньо обізнані щодо теоретичних основ і методики формування оцінювальних умінь, мають фрагментарні уявлення про етапи і специфіку їх становлення в навчальному процесі, епізодично застосовують інноваційні технології та завдання, що сприяють формуванню оцінювальних умінь, слабо рефлексують власний досвід, не відчувають потреби в самоосвіті за даним напрямом..
У зв'язку з цим гостро постає проблема пошуку оптимальних шляхів підвищення рівня професіоналізму вчителів початкових класів у даному напрямі.
Проблема готовності особистості до діяльності широко висвітлюється у психології та педагогіці.
До психологічних можна віднести роботи, автори яких досліджували готовність як психологічний феномен: Б.Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн (як наявність певних здатностей особистості), М.Д. Левітов, А.Ц. Пуні, Д.Н. Узнадзе (як якість особистості), У.З. Мерлін, В.Ф. Цукрін, А.О. Смірнов, І.С. Якиманська (як стан особистості), Л.А. Кандибович (як стійке системне утворення), А.Г. Асмолов, М.В. Даниленко, І.А. Зимня, П.І. Зінченко, О.М. Леонтьєв (як професійна компетентність).
Дослідженню готовності педагога до різних видів педагогічної діяльності приділено увагу в роботах А.Й. Капської, А.Ф. Линенко, В.В. Масенко, О.М. Пєхоти, В.А.Семиченко, І.В. Середи, Т.В. Тихонової та ін. Автори визначають готовність вчителя до професійної діяльності як особистісне утворення, що забезпечує високий рівень мотивації діяльності, педагогічну самосвідомість, педагогічні здібності, знання, уміння та навички, здатність до інтегрування знань, професійно значущі якості особистості.
У сучасних дослідженнях, присвячених питанням професійно-педагогічної підготовки вчителя (А.М. Алексюк, Г.О. Балл, В.М. Гриньова, І.А. Зязюн, Н.В. Кичук, М.П. Лещенко, Н.Г. Ничкало, Л.П. Пуховська, О.Я. Савченко, В.А. Семиченко, С.О.Сисоєва та ін.), розглядається структура педагогічної діяльності, узагальнюються теоретичні висновки щодо готовності особистості до педагогічної діяльності. Технологічний підхід у підготовці вчителя досліджувався такими вітчизняними фахівцями, як В.І. Бондар, В.І. Євдокимов, А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.М. Пєхота, І.О.Смолюк, М.П. Лещенко, О.Т. Шпак та ін., які сформулювали основні наукові положення щодо визначення змісту та форм технологічної підготовки вчителів.
Привертає увагу дослідження підготовки вчителів у працях зарубіжних учених, зокрема: К. Ангеловськи, Дж. Брауна, К. Картера, Д. Каца, К.М. Кларка, К.Б. Левіна, Г.Сайкса, М. Сміта, Л. Шульмана та ін. Цінними в дослідженнях цих учених є ідеї та концепції формування соціальної установки вчителя в його професійній діяльності.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок