Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ / сторінка 5

Назва:
РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,13 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Практичне значення роботи полягає в тому, що запропонована методика сприяє вдосконаленню професійної підготовки вчителів початкових класів в умовах післядипломної освіти. Розроблені в ході експерименту рекомендації дозволили суттєво суттєво поліпшити рівень готовності вчителів до формування оцінювальних умінь у молодших школярів. Запропоновану програму формувального експерименту можна використовувати у професійній підготовці майбутніх педагогів школи I ступеня.
Вірогідність наукових результатів дослідження забезпечена методологічною обґрунтованістю вихідних теоретичних положень; реалізацією комплексної програми дослідження; застосуванням комплексу методів, адекватних об`єкту, предмету, меті і завданням| дослідження; репрезентативністю вибірки; коректним застосуванням методів статистичної обробки та оцінки експериментальних даних.
Впровадження результатів дослідження. Узагальнені результати дослідження включено до навчального плану підвищення кваліфікації вчителів початкової школи Севастопольського інституту післядипломної освіти (довідка про впровадження №150 від 27 жовтня 2006 р.), Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (довідка про впровадження №01-23/375 від 17 вересня 2006 р.), Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка про впровадження №318/02 від 15 серпня 2006 р.), Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка про впровадження №748 від 29 серпня 2006 р.) (авторський спецкурс ”Формування оцінювальних умінь у молодших школярів”) та викладаються в межах навчальних дисциплін “Організація навчання в першому класі”, “Дидактика початкового навчання”, “Нові педагогічні технології” для студентів психолого-педагогічного факультету Севастопольського міського гуманітарного університету.
Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи було представлено на міжнародній конференції “Післядипломна педагогічна освіта в умовах глобалізації” (м. Біла Церква, 2005 р.), на всеукраїнських конференціях: “Актуальні проблеми дошкільної і початкової освіти в сучасних умовах” (м. Херсон, 2004 р.), “Проблема структуризації педагогічних знань як умова підготовки майбутніх фахівців” (м. Кривий Ріг, 2006 р.); на щорічних науково-практичних конференціях викладачів Севастопольського міського гуманітарного університету (2003 р., 2004 р., 2005 р., 2006 р.); засіданнях кафедри педагогіки названого університету і кафедри філософії освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.
Публікації. Результати дослідження відображено у 13 одноосібних друкованих працях (серед них 6 - у фахових виданнях, включених до переліку ВАК України).
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел з 230 найменувань та додатків. Основний текст дисертації викладено на 175 сторінках, загальним обсягом 283 сторінки. Дисертація містить 22 таблиці, 7 рисунків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об`єкт, предмет, гіпотезу, методи дослідження; розкрито наукову новизну і практичне значення роботи; подано дані щодо апробації і впровадження здобутих результатів.
У першому розділі – “Теоретичні засади дослідження готовності вчителів до формування оцінювальних умінь у молодших школярів” – на основі психолого-педагогічного аналізу праць із проблеми формування загально навчальних умінь визначається сутність і специфіка оцінювальних умінь у молодших школярів; аналізується зміст і структура готовності вчителів до формування оцінювальних умінь у молодших школярів, визначаються рівні розвитку даної готовності, критерії і показники їх діагностики, описуються теоретико-методологічні засади організації психолого-педагогічної підготовки вчителів до формування оцінювальних умінь; аргументується зміст теоретичної та операційно-технологічної підготовки вчителів у післядипломній освіті до роботи з формування даних умінь.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок