Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Загрузка...

РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ / сторінка 6

Назва:
РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,13 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

У сучасній педагогічній теорії і практиці представлено багато досліджень, присвячених методології і методиці формування загально навчальних умінь у молодших школярів (Я.П.Кодлюк, В.Ф.Паламарчук, І.П.Підласий, О.Я.Савченко, Г.К.Селєвко, О.С.Снісаренко, А.В.Усова, Л.В.Спірін, Н.А.Лошкарьова, В.А.Кулько, Т.Д.Цехмістрова, О.Є.Дмитрієв і ін.). У контексті особистісно орієнтованої парадигми освіти найважливіше місце серед загальнонавчальних умінь посідають оцінювальні уміння, найбільшою мірою пов'язані з суб'єктною активністю особистості. Узагальнення літературних даних дало можливість визначити оцінювальні вміння молодших школярів як психічну властивість особистості, що стала можливістю найбільш успішного виконання навчально-пізнавальної діяльності. Компонентами оцінювальних умінь виступають: контроль, самоконтроль, оцінка й самооцінка. Дана властивість особистості формується поетапно на основі суб'єктних дій учня, спрямованих на: встановлення відповідності результату навчально-пізнавальної діяльності її цілям, визначення й аналіз навчальної ситуації (завдання|задачі|), розробку й реалізацію системи дій з вирішення (корекції) ситуації (табл. 1). Вчитель,|учитель| відповідно до рівня розвиненості оцінювальних умінь у молодших школярів, вирішує специфічні педагогічні завдання. Основні з|із| цих завдань|задач| позначено у таблиці 1 (графа 6).
Таблиця 1 |
|задачі||учителі|||дитяти||вченні| Змістова характеристика рівнів (етапів) формування оцінювальних умінь молодших школярів
Рівень сформова-ності|
(етап розвитку) оціню-вальних умінь | Групи загально навчальних умінь | Завдання|задачі| педагога, спрямовані на розвиток суб'єктної
позиції дитини|дитяти| в навчанні|вченні| оцінюванню
Уміння сприймати і осмислю-вати інформа-цію| | | Уміння закріп-лювати і застосо-вувати знання | Уміння самостійно організо-вувати навчально-пізнавальну діяльність| | | | | Уміння оціню-вати резуль-тати дій
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Перший рівень: уміння діяти| у стандартій ситуації | Сприйма-ти і обду-мувати| знання в готовому вигляді|виді| | Закріп-лювати і застосо-вувати знання в анало-гічній| ситуації | Наслідува-ння конкрет-ним
настановам| | _ | Актуалізація вчителем|приєднання| | оцінки (рефлексії|) у формі завершального| акту – підсумку уроку або заняття|. Оцінювання відбувається|походить| за будь-якими | критеріями, що зрозумілі| дітям. Учитель|учитель| навчає|виучує| учнів|хлопців| оцінювати діяльність това|ришів|, привчаючи здійснювати| оцінку доброзичливо|. На даному етапі дитина| навчається|виучується| оцінювати|, виділяє те, що хотіла зробити, а не реальний| результат, вчиться переживати радість від | роботи.
Другий рівень: уміння репродук-тивного| характеру|вдачі|, що застосо-вуються у | зміненій ситуації | Сприймати й оцінювати| знання в готовому вигляді|виді| | Застосовувати знання на основі вибору способу методом проб і помилок | Спів став-ляти спосіб і ситуацію, вибір варіантів | _ | Вчитель|учитель| шукає тільки|лише| достоїнства, а учень | недоліки|нестачі| своєї роботи. Разом із класом підводяться підсумки роботи. Оцінка вчителя|учителя| приймається| без обговорення|, думки товаришів| тільки| позитивні.


Продовження табл.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Третій рівень: продук-тивний| частково-пошуковий | Здійсню-вати частково самостійне визначення|| проблеми, формулю-вання гіпотези, її вирішення|, виокрем-лювати ознаки ситуації| | | | (завдання|), які співпа-дають / не співпадаю-ть| із|із| стан-дартними| | Конструювати|сконструйовувати| завдання|задачі| (ситуації) із|із| зміне-ними характе-ристи-ками | Самостійно визначати в новій си-туації| | | | цілі| і завдання | навчально-пізнавальної діяльності, тобто пере групо-вувати| характер-ристики|токи| ситуації| у відповід-ності з умовами, що змінюються|із| | | Критич-но оці-нювати і корек-тувати свою діяль-ність | Учитель|учитель| допомагає учням| вбачати не тільки|не лише| результат діяльності, але й саму діяльність, її процес. Однокласники продовжують| оцінювати діяльність товариша| тільки|лише| позитивно|, сам оцінюваний| погоджується| або аргументовано| відкидає дану оцінку, яка| в результаті набуває для дитини| | особливої особистої|особову| цінності.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок