Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ / сторінка 7

Назва:
РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,13 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
|
|Роль учителя| – організатор, суддя, арбітр.
Четвертий рівень: творчі уміння | Самостійно виокрем-лювати проблему, висувати шляхи|колії,дороги| доведення|, реалізову-вати роз-роблений| | план, роби-ти виснов-ки|виведення| й узага-льнення | Викорис-товувати оригінал-льні| спо-соби вирішен-ня зав-дань у різних ситуаціях | Самостійно ставити перед собою загальні|спільні| цілі і завдання|задачі| навчально-пізнавальної діяльності|, розробляти| оригінальні| плани і реа-лізовувати| їх із|із| досягнен-ням| високих| результатів| | Корек-тувати хід своєї діяль-ності | Діяльність учителя|учителя| спрямована| на те, щоб дитина|дитя| побачила зміни, які| відбуваються|походять| в сприйнятті результату своєї навчально-пізнавальної і творчої роботи. Тепер дитина|дитя| бачить не тільки|не лише| свої наміри, але й дієві|дійові| зв'язки і відношення своєї діяльності|. Метою|ціллю| і результатом| цього рівня є|з'являється,являється| формування в|в,біля| дитини|дитяти| здатності| оцінювати процес і результат| своєї діяльності|.
Проведений аналіз літератури (Н.М. Бібік, М.В. Гриньова, М.В.Даниленко, О.Є.Дмитрієв, Л.А. Кандибович, В.Ф. Паламарчук, О.М. Пєхота, О.Я.Савченко, В.А. Семиченко, О.С.Снісаренко, А.В.Усова та ін.) дозволив конкретизувати поняття педагогічної готовності до формування оцінювальних умінь у|в,біля| молодших школярів. Структурними складовими такої готовності є: мотиваційно-орієнтувальний компонент (система особистісно значущих мотивів педагогічної діяльності і пов'язаних з ними ціннісних ставлень, орієнтацій, інтересів, настанов), змістово-операціональний (|системні знання у психолого-педагогічній та соціально-предметній|предметній| сферах і уміння оперувати ними в умовах професійної діяльності) та оцінно-рефлексійний (самоаналіз, самокорекція, здатність до саморегуляції, самодобудовування, оцінка рівнів готовності в|в,біля| собі і в|в,біля| інших) компоненти. Відповідно до змістово-функціональних характеристик компонентів було визначено критерії та показники готовності педагогів до роботи з формування оцінювальних умінь у|в,біля| молодших школярів.
1) Цільова спрямованість – здатність та прагнення| |ціль|визначати мету і завдання|задачі| діяльності з формування оцінювальних умінь у|в,біля| молодших школярів; переконання в необхідності| гуманного ставлення |до дітей як до найвищої цінності, забезпечення їхнього розвитку й соціалізації;| цілеспрямованість у підвищенні професійної майстерності||, прагнення| до постійного саморозвитку|;| наявність чітких і обґрунтованих уявлень про особистість|| педагога.
2) Позитивна активність особистості – розвинена здатність| реалізовувати|учителя| навчальний процес на основі особистісно орієнтованої парадигми освіти;||| використання інтерактивних методів навчання;| ||вчення|яскраво виражене|виказане,висловлене| прагнення| приймати відповідальність| за вирішення ситуацій|розв'язання,вирішення,розв'язування||, бажання|воління| творити;| глибоке задоволення діяльністю з формування оцінювальних умінь| у|в,біля| молодших школярів; чітко визначена мета|ціль| даної педагогічної| діяльності| є|з'являється,являється| реально діючим || мотивом.
3) Методологічна культура – висока обізнаність щодо| методологічних основ і методики| формування загально навчальних (оцінювальних) умінь| у|в,біля| молодших школярів;| уміння обирати раціональну| методику| й технологію| |викладання залежно від етапу становлення оцінювальних умінь;| уміння моделювати| процес| навчальної діяльності школяра|; виражені|виказані,висловлені| конструктивно-проективні здібності.
4) Технологічна грамотність – досконале володіння технікою організації| педагогічного| процесу, що відповідає заданим| цілям і дає ефективний| результат; усвідомлене володіння| педагогічними| технологіями|; усталене вміння оперувати знаннями у| практичній діяльності;| використання власних| оригінальних прийомів, методик, завдань|задавань| з формування| оцінювальних умінь у|в,біля| молодших школярів;| виражені організаторські| здібності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок