Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,83 KB
Завантажень:
329
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ
УДК 316.6: 316.612 + 316.477
Попадюк Надія Ярославівна
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА
ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
19.00.05 – соціальна психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Орбан-Лембрик Лідія Ернестівна, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри соціальної психології.
Офіційні опоненти: доктор соціологічних наук, професор Пірен Марія Іванівна, Українська академія управління при Прези-ден-тові України, професор кафедри політології;
кандидат психологічних наук, доцент Корнєв Микола Нечипорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри соціальної та педагогічної психології.
Провідна установа: Інститут соціальної та політичної психології АПН України, лабораторія психології мас та організацій, м. Київ.
Захист відбудеться 2 березня 2004 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .453.01 в Інституті психології ім. Костюка за адресою м. Київ, вул. Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту психології ім. Г.С. Костюка за адресою м. Київ, вул. Паньківська, 2.
Автореферат розісланий 31 січня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор психологічних наук Г.О. Балл
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Масштабність ринкових процесів, що супроводжуються ускладненням виробничих зв’язків та господарсько-економічної діяльності в цілому вимагають відповідного організаційно-психологічного забез-печення. Це зумовлює необхідність конструктивного переосмислення підходів, та переорієнтації позицій щодо структури і якісного наповнення системи управління на різних рівнях.
Враховуючи те, що підвищення ефективності виробництва – одна з головних передумов зміцнення економіки, професіоналізм управлінців виробничої сфери стає вирішальним чинником динамічного розвитку країни. За переконанням спеціалістів, перетворення в економіці можливі тільки у випадку, якщо критична маса менеджерів, які відповідають вимогам часу, складатиме не менше 20%.
Тому сьогодення вимагає активного процесу становлення керівників нового типу, людей знаючих, ділових, відповідальних, з відповідними уміннями і навичками, людей, які дбають про виробництво, персонал, про самовдосконалення і професійне вдосконалення працівників.
Потребою часу є реалізація управлінських функцій гуманним, раціональним, економічним шляхом. Зростання рівня вимог з боку суспільства до результатів діяльності суб’єктів управління сфери виробництва зумовлює необхідність якісно вдосконалювати форми й методи їх підготовки. Аналіз реалій управлінської практики підтверджує необхідність глибокого наукового підходу до організації та психологічного забезпечення процесу підготовки майбутніх менеджерів, що пояс-нюється цілою низкою суперечностей. Зокрема, між: стереотипним уявленням про методи та способи управління і новими вимогами; кадровою насиченістю штатів управління і відносно низькою ефективністю керівництва; орієнтацією на прибуток та ігноруванням соціально-психологічних і морально-психологічних чинників управління; потребою у професійних спеціалістах-управлінцях і зниженням мотивації посадового зростання; вимогами до психологічної компетентності менеджерів та її реальним рівнем; потребою професійного вдосконалення менедже-ра і недостатньою налагодженістю підготовки, в тому числі і соціально-психоло-гічної, спеціалістів-управлінців; розширенням соціально-психологічних зв’язків в системі управління та низькою комунікативною компетентністю.
Зарубіжний досвід довів, що у вирішенні проблем професіоналізації менеджерів чільне місце належить психології. Адже успішна реалізація особистості на управлінській посаді не обмежується знаннями теорії управління, економіки, маркетингу, права та інших наук, а ще й вимагає наявності соціально-психоло-гічної компетентності, що передбачає вміння виявляти й використовувати зовнішні та внутрішні психологічні резерви ефективної професійної реалізації особистості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок