Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,05 KB
Завантажень:
281
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Іванісов Олег Вікторович
УДК 658. 012.12
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління
підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
ХАРКІВ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник | – | доктор економічних наук, професор
Українська Лариса Олегівна,
Харківський національний економічний університет,
професор кафедри економічної теорії
Офіційні опоненти | : | доктор економічних наук, професор
Перебийніс Василь Іванович, Полтавський університет споживчої кооперації України, завідувач кафедри загальноекономічних дисциплін |
кандидат економічних наук, доцент
Раєвнєва Олена Валентинівна,
Харківський національний економічний університет,
доцент кафедри економічної кібернетики
Провідна установа | Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
кафедра маркетингу і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Захист відбудеться ”22” грудня 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “22” листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ястремська О. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасні умови ринкової економіки характеризуються високим ступенем нестабільності та невизначеності зовнішнього середовища господарювання, збільшенням впливу його чинників на економіку й управління промисловим підприємством. Розвиток новітніх технологій, поява принципово нових сучасних товарів і ринків, різкі коливання ринкового попиту й кон`юнктури, зміни в державному регулюванні економіки визначають складність задачі організації та розвитку сучасного промислового виробництва. В ринковому оточенні, яке постійно ускладнюється, діяльність промислового підприємства повинна спрямовуватися на всебічне задоволення потреб споживачів. Це дозволить знизити рівень ринкової невизначеності та забезпечить стабільність економічних процесів на підприємстві. Тому управління розвитком діяльності промислового підприємства є об`єктивною необхідністю, важливою умовою стабільного розвитку підприємства в умовах формування ринкових відносин.
Актуальність теми. Серед досліджень проблем удосконалення управління розвитком діяльності промислових підприємств заслуговують на увагу роботи таких українських та зарубіжних учених-економістів, як Ю. М. Воробйов, Б. А. Гаєвський, М.С. Дороніна, В.М. Гриньова, Ю.Б. Іванов, М.О. Кизим, О.В. Козлов, В.А. Петров, В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар, В.М. Самочкін, О.М. Тридід та ін. Разом с тим рівень та темпи розвитку промислових підприємств України не відповідають критеріям ринкової економіки. Аналіз, проведений на промислових підприємствах України, виявив гостру необхідність формування чіткого діючого механізму, спрямованого на вдосконалення управління розвитком діяльності промислових підприємств шляхом підвищення гнучкості як визначальної умови процесу розвитку. Основними складовими даного механізму слід вважати: вдосконалення та трансформацію існуючої законодавчої і нормативної бази державного регулювання розвитку промисловості, підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств України, проведення постійного моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовищ, удосконалення системи управління на промислових підприємствах. Наукова та практична актуальність цих проблем зумовила вибір теми дисертації, постановку мети і завдань дослідження.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках держбюджетної НДР кафедри міжнародної економіки і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету “Розробка та обґрунтування маркетингової стратегії підприємства в умовах високо конкурентного ринку” (номер державної реєстрації 0102U005561).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок