Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською реферат: ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ / сторінка 12

Назва:
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,68 KB
Завантажень:
357
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Основні ідеї та положення дисертації відображено в таких публікаціях автора:
1.
Гоголь Н.В. Пізнавальна діяльність школярів на уроках музики // Початкова школа – № 10. – 1999. – С. 25–28.
2.
Гоголь Н.В. Ігри на уроках читання як один із засобів естетичного виховання молодших школярів // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи початкової освіти” 22 – 23 листопада 1999 р. – Глухів: ГДПІ 1999. – С.48–50.
3.
Гоголь Н.В. Використання ігор на уроках читання як один із засобів естетичного виховання молодших школярів // Початкова школа. – № 1. – 2002. – С. 19–21.
4.
Гоголь Н.В. Естетична оцінка молодших школярів на уроках читанняНаукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренка, Л.Л.Макаренко. – К., НПУ, 2002. – Випуск 46. – С.28–34.
5.
Гоголь Н.В. Методика ознайомлення молодших школярів із пейзажними творами (на прикладів художнього опису М.Гоголя “Чудовий Дніпро”) // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3. – Глухів: ГДПУ, 2002. – С. 27–31.
6.
Гоголь Н.В. Розвиток емоційно-оцінного досвіду молодших школярів на уроках читання // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 18. – Рівне: РДГУ, 2002. – С. 107–112.
7.
Гоголь Н.В. Розвиток мовлення молодших школярів у системі початкової літературної освіти // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 24. – Рівне: РДГУ, 2002. – С. 127 – 131.
Гоголь Н.В. Формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література). – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2004.
Робота присвячена теоретико-експериментальним дослідженням процесу формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання. У дисертації обґрунтовано критерії та рівні сформованості у молодших школярів умінь естетично оцінювати художні твори, визначено психолого-педагогічні та методичні умови розвитку в дітей відповідних умінь.
Зважаючи на вікові особливості учнів, розроблено методичну систему роботи над текстом художнього твору, яка передбачає практичне ознайомлення учнів на рівні уявлень з окремими літературознавчими поняттями, доступними для засвоєння у початковій школі; використання на уроках читання оптимальних методів і прийомів роботи з текстом художнього твору, спрямованих на розвиток та вдосконалення естетичних оцінних суджень молодших школярів; збагачення досвіду емоційно-оцінної діяльності дітей.
Пропонована методика сприяє поглибленню знань учнів про окремі літературознавчі поняття, розвитку оцінних умінь школярів, надає судженням школярів якісних оцінних характеристик.
Ключові слова: естетична цінність, художня цінність, естетична оцінка, художня оцінка, естетична оцінка художнього твору, оцінні вміння, естетичні оцінні судження.
Гоголь Н.В. Формирование у младших школьников эстетической оценки художественного произведения на уроках чтения. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (украинская литература). – Институт педагогики АПН Украины, Киев, 2004.
Робота посвящена теоретико-экспериментальному исследованию процесса формирования у младших школьников эстетической оценки художественного произведения на уроках чтения. В диссертации обоснованы психолого-педагогические и методические предпосылки развития умений учащихся 2–4 классов эстетически оценивать художественные произведения и высказывать последовательные, обоснованные, эмоциональные и образные оценочные суждения.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок