Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ / сторінка 4

Назва:
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,68 KB
Завантажень:
357
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Практичне значення результатів дослідження полягає у впровадженні в навчально-виховний процес методичної системи роботи над текстом художнього твору, яка передбачає: ознайомлення учнів на практичному рівні з окремими літературознавчими поняттями; використання ефективних методів і прийомів роботи з текстом художнього твору, які сприяють покращенню якісних характеристик естетичних оцінних суджень школярів; збагачення емоційно-оцінного досвіду дітей. Результати дослідження можуть бути використані у навчально-виховному процесі, для вдосконалення шкільних програм, підручників.
Вірогідність висновків і результатів дослідження забезпечується теоретичним обґрунтуванням вихідних позицій, застосуванням системи методів наукового дослідження, адекватних об’єкту, предмету і завданням дослідження, дослідно-експериментальною роботою, перевіркою отриманих результатів на основі якісної і кількісної обробки даних, одержаних під час апробації методичної системи.
Апробація та впровадження результатів дослідження здійснювалися шляхом популяризації основних ідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Зміст і структура шкільної літературної освіти" (Глухів, 2002 р.), вузівських науково-практичних конференціях (Глухів 1999, 2002, 2003 рр.). Про результати дослідження повідомлялося на засіданнях кафедри української літератури Глухівського державного педагогічного університету (1999-2003 рр.).
Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 7 статей, з них 5 - у фахових виданнях.
СТРУКТУРА І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 300 сторінок, з них 187 - основного тексту (в тому числі 13 таблиць). Бібліографія містить 300 найменувань.
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, її наукову значущість; визначено об’єкт, предмет і мету дослідження; сформульовано гіпотезу та завдання роботи, її методи та етапи; визначено наукову новизну, теоретичне і практичне значення одержаних результатів та можливості їх впровадження у шкільну практику.
У першому розділі – “Теоретичні засади проблеми формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання” – розкриваються погляди відомих вітчизняних і зарубіжних філософів, психологів, педагогів та методистів на проблему формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору, характеризуються оцінні вміння школярів цієї вікової категорії, розкриваються дидактико-методичні орієнтири у процесі розвитку відповідних умінь.
Естетичні явища дійсності вимагають від людини розвиненої здатності сприймати, глибоко розуміти естетичні цінності, насолоджуватись. У нашому дослідженні спираємося на позиції науковців, які розглядають твори мистецтва як різновид естетичної цінності (О.І.Буров, Є.В.Волкова, О.Ф.Лосєв, Н.Є.Миропольська, Л.Н.Столович, М.Б.Храпченко, Р.П.Шульга та ін.). Критичний аналіз філософсько-педагогічної літератури дає підстави зробити висновок про те, що естетична цінність обумовлена характером естетичного ставлення людини до дійсності – безпосереднім, безкорисним, почуттєво-духовним сприйманням, орієнтуванням на змістову форму, її пізнання та оцінку. Особливим видом естетичної цінності є художня цінність. Якщо “цінність естетична” універсальна і стосується різних сфер людської діяльності, то “цінність художня” - лише творів мистецтва.
У роботі розкривається проблема співвідношення естетичного і художнього у творах мистецтва. На основі аналізу наукових праць із теми дослідження (І.Ф.Волков, В.С.Корнієнко, С.Х.Раппопорт, Л.Г.Юлдашев та ін.) встановлено, що це питання є актуальним і не розв’язаним в естетичній науці. У дисертації доводиться, що художня цінність, будучи різновидом естетичної цінності, являє собою емоційний, чуттєво-психологічний, ідейний зміст художнього твору, що складається із системи образів та значень і відображає ступінь майстерності автора у процесі обробки життєвого матеріалу. Ці якості (єдність змісту і форми, композиційна довершеність, гармонійність, виразність, художня правдивість, актуальність тощо) набувають естетичної цінності і вказують на довершеність художнього твору, вияв таланту й майстерності автора.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок