Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ / сторінка 6

Назва:
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,68 KB
Завантажень:
357
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Г.Горецький, С.І.Дорошенко, Г.П.Коваль, М.Р.Львов, М.І.Оморокова, Т.Г.Рамзаєва, Н.Ф.Скрипчеко, Г.А.Чуйко та ін.). Методисти прагнули уникнути шаблонного проведення уроку читання художніх творів, посиливши у процесі аналізу і синтезу увагу до естетичної функції твору, його виховного впливу на читача. Вони наголошували, що аналіз художнього твору на уроках читання повинен проводитися з урахуванням його специфіки, щоб не зруйнувати естетичної цінності мистецтва слова.
На сучасному етапі розвитку шкільної освіти означена проблема набуває особливої актуальності. Естетичне виховання школярів у межах навчального процесу, здійснюваного школою, повинно починатися саме з навчання літератури, оскільки сама структура предмета має об’єктивні умови для естетичної освіти учнів. Літературний розвиток особистості передбачає формування в учнів умінь, які забезпечують цілісне сприйняття прочитаних літературних творів, здатність відтворювати в уяві прочитане, визначати жанрові особливості творів, розуміти авторську позицію, а також висловлювати власне ставлення до сприйнятого, давати йому оцінку (Н.М.Бібік, Н.Й.Волошина, О.Я.Савченко, В.О.Мартиненко та ін.).
Аналіз навчально-методичної літератури дозволив зробити висновок, що в опрацьованих нами дослідженнях не представлено системи роботи над текстом художнього твору з метою формування в учнів початкових класів естетичної оцінки сприйнятого, яка ґрунтувалася б на визначенні мети засвоєння учнями літературознавчих понять, використанні оптимальних методів і прийомів роботи з твором, спрямованих на розвиток і вдосконалення оцінних суджень школярів, збагаченні їхнього емоційно-оцінного досвіду.
У другому розділі - “Експериментальна методика формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання” - характеризуються теоретико-літературні знання, оцінні уміння та способи збагачення емоційно-оцінного досвіду дітей, спрямовані на формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору, розкривається мета, завдання, зміст і вихідні положення експериментально-дослідного навчання, подається експериментальна методика розвитку в учнів умінь естетично оцінювати художні твори, аналізуються результати навчання за пропонованою методикою, доводиться ефективність експериментальної роботи.
У процесі дослідження встановлено, що у методичному апараті чинних програм, підручників і посібників з читання спостерігається поступове ускладнення формулювань завдань на виділення головного, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, пояснення образного і смислового значень слів, висловів, речень. Водночас завдання, спрямовані на розвиток емоційно-почуттєвої сфери школярів, на доведення, обґрунтування власної позиції, висловлювання оцінних суджень з приводу прочитаного, складають незначну кількість.
Проведені серед учителів емпіричні дослідження засвідчують, що із 108 респондентів 69,3% дали стверджувальну відповідь про те, що проблема формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання є актуальною і потребує детальної розробки в методичній літературі. Проте у своїй практичній діяльності вчителі недостатньо уваги приділяють формуванню в учнів 2–4 класів умінь розуміти авторську оцінку (подій, героїв тощо), висловлювати особистісне ставлення до сприйнятого, обґрунтовувати власну позицію, усвідомлювати образні слова та вислови, вжиті у тексті, та використовувати їх у власних оцінних судженнях тощо.
На одному з етапів дослідження наприкінці 1999 – 2001 н.р. було проведено спеціальні констатуючі зрізи, мета яких полягала у визначенні в учнів початкової школи рівнів сформованості вмінь і навичок естетично оцінювати ліричні та епічні твори природничого характеру, а також висловлювати послідовні, обґрунтовані, емоційні та образні оцінні судження.
Учні другого та третього класів у процесі роботи над текстом художнього твору відповідали на запитання опитувальника. Якість виконання завдань в опитувальниках визначалася за такими показниками: правильна повна відповідь, правильна неповна, неправильна, відповідь відсутня.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок