Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЛАНуВАНня РЕКЛАМНОЇ ДіЯЛЬНОСТі ПіДПРИємства

ПЛАНуВАНня РЕКЛАМНОЇ ДіЯЛЬНОСТі ПіДПРИємства

Назва:
ПЛАНуВАНня РЕКЛАМНОЇ ДіЯЛЬНОСТі ПіДПРИємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,44 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Новікова Тетяна Вікторівна
УДК 659.1
ПЛАНуВАНня РЕКЛАМНОЇ ДіЯЛЬНОСТі ПіДПРИємства
Спеціальність 08.06.02 – підприємництво, менеджмент і маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків - 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Коршунов Володимир Ілліч
Харківський державний економічний університет,
доцент кафедри бухгалтерського обліку
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Бузько Ірина Романівна
Східноукраїнський національний університет
(м.Луганськ), завідуюча кафедрою міжнародної
економіки,
кандидат економічних наук
Красноносова Олена Миколаївна
Харківський державний економічний університет,
кафедра бізнесу та підприємництва
Провідна установа – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,
кафедра економіки та менеджменту, Міністерство освіти і науки України, м.Харків.
Захист відбудеться “___” __________ 2001 р. о __ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м.Харків, пр.Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м.Харків, пр.Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий “___” ___________ 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
В сучасних умовах реклама є однією з провідних галузей світової економіки, яка динамічно зростає. Ринковий оборот рекламного ринку в економічно розвинених країнах світу складає 5-15 млрд. доларів.
Необхідність докладного вивчення рекламної діяльності в сучасних умовах реформування економіки України обумовлена нагальною потребою в інтенсифікації рекламної діяльності на вітчизняних підприємствах при посиленні конкурентної боротьби, насамперед з іноземними товаровиробниками. В сучасних умовах реклама є формою активного впливу на ринок. Використання цієї форми вимагає науково обґрунтованого планування реклами, постійного вдосконалювання механізму розробки і реалізації планів рекламної діяльності підприємства.
Актуальність теми. Маркетингова діяльність підприємства спрямована не лише на вирішення відносно пасивної задачі вивчення вимог цільового ринку та пристосування до них продукції, що виробляється. Важливою сферою використання маркетингу є активне формування та стимулювання попиту на товари. З вирішенням цієї складної проблеми пов'язане використання реклами як одного з основних елементів маркетингового впливу на споживача. Теоретичні й методологічні аспекти рекламної діяльності як невід’ємної складової комплексу маркетингу знайшли своє цілісне відображення і розвиток у роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. Великий внесок в теорію та практику використання маркетингу зробили Г.Г. Абрамішвілі, Н. Борен, А.А. Браверман, А.А. Горячев, П. Друкер, Ф. Котлер, Т. Левітт, Р.Б. Ноздрьова, Е. Роджерс, В.Г. Хруцький, Л.І. Цигічко й ін. Завдяки дослідженням цих та інших вчених у достатній мірі були вивчені питання організації рекламного процесу, реалізації функцій рекламних підрозділів, використання різних каналів і засобів поширення інформації, загальні принципи планування рекламних кампаній тощо.
У той же час аналіз практики господарювання свідчить, що деякі важливі аспекти рекламної діяльності досі не знайшли належного відображення у наукових дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Насамперед це стосується проблем управління рекламним процесом в умовах формування ринкових відносин, економічного обґрунтування процесу формування і розподілу рекламного бюджету підприємства, визначення ефективності реклами.
Актуальність і значення цих питань для підприємств України зумовили вибір теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ПЛАНуВАНня РЕКЛАМНОЇ ДіЯЛЬНОСТі ПіДПРИємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок