Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БІОЦЕНОТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМІНУЮЧИХ БАКТЕРІЙ РИЗОСФЕРИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

БІОЦЕНОТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМІНУЮЧИХ БАКТЕРІЙ РИЗОСФЕРИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Назва:
БІОЦЕНОТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМІНУЮЧИХ БАКТЕРІЙ РИЗОСФЕРИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,12 KB
Завантажень:
20
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
Симочко Людмила Юріївна
УДК 574.26.+631.472.74:633.11
БІОЦЕНОТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМІНУЮЧИХ БАКТЕРІЙ
РИЗОСФЕРИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
03.00.16 – екологія
AВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
КИІВ – 2005


Дисертацією є рукопис
Дисертаційна робота виконана в лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів Інституту агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук
Науковий керівник – доктор біологічних наук,
професор, академік УААН
Патика Володимир Пилипович
Інститут агроекології та біотехнології УААН
директор інституту
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Головко Ераст Анатолійович
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
завідувач відділу алелопатії
доктор біологічних наук
Коць Сергій Ярославович
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
завідувач відділу симбіотичної азотфіксації
Провідна установа – Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ
Захист відбудеться 24.05.2005 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 в Інституті агроекології та біотехнології УААН за адресою: вул. Метрологічна, 12, м. Київ, 03143.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту агроекології та біотехнології УААН за адресою вул. Метрологічна, 12, м. Київ, 03143.
Автореферат розісланий 22.04.2005 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради Л.І. Моклячук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Мікробний ценоз ґрунту володіє високою чутливістю та значним видовим різноманіттям. Від діяльності ґрунтових мікроорганізмів залежить родючість ґрунтів, урожайність та якість сільськогосподарської продукції, стан навколишнього середовища. Мікробоценоз вважають чітким індикатором стану екосистеми. В умовах підвищеного забруднення, внаслідок використання різних агротехнологій змінюється комплекс мікробіологічних показників, відбуваються якісні та кількісні зміни у функціонуванні мікробного угруповання ґрунту, які не завжди є позитивними.
Ризосфера будь-якої сільськогосподарської культури характеризується специфічним мікробним ценозом, домінуючі види якого беруть участь як у процесах ґрунтоутворення, так і безпосередньо впливають на агрофітоценоз. Важливим завданням сьогодення є вивчення направленості антропогенного впливу на стійкість, інтегрованість та функціонування мікробного ценозу ризосфери озимої пшениці, оскільки остання є однією з стратегічних культур в Україні.
Відомо, що мікробно-рослинні взаємодії не завжди зводяться до трофічних функцій. У багатьох випадках їх обумовлюють метаболічні зв’язки через фізіологічно активні речовини, що продукуються мікроорганізмами і впливають на ріст рослин. Метаболіти домінуючих бактерій ризосфери суттєво впливають на ріст та розвиток озимої пшениці. Виникає необхідність встановити, як змінюється діяльність домінуючих бактерій ризосфери озимої пшениці при застосуванні різних агрозаходів.
???????? ????????? ?????? ????????????? ???????? ?? біоценотичну діяльність ????????? ?????????? ?????? ????????? ??? ??????ки ???????? ????? ????????????? ???????????? ????????? ????????, удосконалення систем землеробства ? ??????? ????????????? ??????????.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в межах НТП Інституту агроекології та біотехнології УААН „Теоретично обґрунтувати і розробити практичні заходи щодо екологобезпечного використання природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів з метою забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва і покращення якості умов життя людини” (№ державної реєстрації 0101U003298).
Мета і завдання досліджень. Метою роботи було виявити зміни у функціонуванні мікробного ценозу ґрунту ризосфери озимої пшениці при антропогенному навантаженні, встановити вплив метаболітів домінуючих бактерій на агрофітоценоз озимої пшениці.
Для досягнення поставленої мети виконували наступні завдання:
ь визначити чисельність основних еколого-трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів, розрахувати коефіцієнти кореляцій між ними, побудувати кореляційні матриці та встановити направленість мікробіологічних процесів у ґрунті при вирощуванні озимої пшениці;
ь дослідити загальну біологічну активність ґрунту за інтенсивністю виділення вуглекислого газу, нітрогеназною, целюлозолітичною активностями та фітотоксичністю ґрунту в умовах антропогенного навантаження;
ь виділити домінуючі бактерії з ризосфери озимої пшениці та вивчити їх культурально-морфологічні, фізіолого-біохімічні властивості;
ь визначити вплив продуктів метаболізму домінуючих бактерій ризосфери на ріст та розвиток озимої пшениці;
ь провести ідентифікацію найбільш активних ізолятів, що стимулюють ріст озимої пшениці.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: БІОЦЕНОТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМІНУЮЧИХ БАКТЕРІЙ РИЗОСФЕРИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок