Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Голод 1946-1947 років на території Півдня УРСР

Голод 1946-1947 років на території Півдня УРСР

Назва:
Голод 1946-1947 років на території Півдня УРСР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,13 KB
Завантажень:
203
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
запорізький НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГОРБУРОВ Кирил Євгенович
УДК 94(477.7) “1946/1947”
Голод 1946-1947 років на території Півдня УРСР
07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Запоріжжя – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Шитюк Микола Миколайович,
Миколаївський навчально-науковий інститут Одеського національного університету
імені І.І. Мечнікова, директор
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України
Даниленко Віктор Михайлович,
Інститут історії України НАН України,
завідувач відділу історії України
другої половини ХХ століття

кандидат історичних наук, доцент
Бахтін Анатолій Михайлович,
Миколаївський державний університет імені
В.О. Сухомлинського, завідувач кафедри військової підготовки
Провідна установа: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Захист відбудеться “25” травня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 у Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 5, ауд. 326.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Запорізького національного університету за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2.
Автореферат розісланий “24” квітня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Г. Ткаченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі творення України, як суверенної, правової, демократичної держави та інтеграції до європейського співтовариства дедалі більшої гостроти набуває проблема становлення громадянського суспільства. Розвиток громадянського суспільства обумовлює актуальність неупередженого вивчення тих сторінок української історії, що протягом тривалого часу невиправдано замовчувались, не були достатньо висвітлені або подавались, унаслідок ідеологічного заангажування, в сфальсифікованому вигляді.
Однією з найжахливіших подій був повоєнний голод 1946-1947 років, що тривалий час замовчувався тоталітарною системою. Актуальність даного дослідження обґрунтована необхідністю проведення глибокого аналізу документальних матеріалів та свідчень очевидців тих подій.
Актуальність науково-дослідної роботи в галузі теоретичного узагальнення цієї теми визначається оприлюдненням усієї можливої інформації про голод 1946-1947 років і вперше дасть можливість встановити регіональні особливості цього явища, допоможе розхитати мур тривалого мовчання в період 60-річчя трагедії.
Нині в Україні активно проходить процес переосмислення багатьох подій і фактів, ціннісних категорій. Вітчизняна історія звільняється від заідеологізованості, кон’юнктурщини, описовості, спрощено-класового підходу до аналізу минулого. Загальний інтерес до історичної науки вимагає від дослідників-істориків відповідального й об’єктивного аналізу історичного шляху нашої країни, перш за все радянського періоду.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках планової держбюджетної теми “Актуальні проблеми української історії ХХ століття” (державний реєстраційний номер 0104U010227) кафедри історії України Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Особистим внеском дисертанта в розробку теми є дослідження регіональних причин та наслідків голоду 1946-1947 років в південному регіоні УРСР.
Об’єктом дослідження є населення південно-західного регіону УРСР.
Предметом дослідження є повоєнний голод 1946-1947 років на території південно-західної частини УРСР.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1946-1947 років, коли в УРСР було вчинено штучний голод.
Територіальні рамки дослідження охоплюють південно-західний регіон України – території, що нині входять до складу Миколаївської, Одеської і Херсонської областей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Голод 1946-1947 років на території Півдня УРСР

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок