Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект

Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект

Назва:
Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,09 KB
Завантажень:
83
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇН
И


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ПОПОВА Ірина Миколаївна
УДК 35.07+342.1
Механізми реалізації державної етнонаціональної
політики щодо національних меншин України:
регіональний аспект
25.00.02 - механізми державного управління
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
Київ - 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національної академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник - | доктор історичних наук, доцент
Михненко Анатолій Михайлович,
Національна академія державного управління при
Президентові України, завідувач кафедри управління
суспільним розвитком.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, професор
КУЦ Юрій Олексійович,
Харківський регіональний інститут державного
управління при Президентові України, завідувач
кафедри регіонального управління і місцевого
самоврядування;
кандидат наук з державного управління
БАБІНОВА Олена Олегівна,
Національний інститут стратегічних досліджень,
головний консультант відділу регіональної політики.
Захист відбудеться 9 жовтня 2007 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розіслано 7 вересня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Жабенко
Підписано до друку 06.09.2007.
Формат 60Ч 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк.. 1,41.
Ум.-друк. арк.1,16.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вирішення сучасних суперечностей суспільного розвитку неможливе без урахування регіональних етносоціальних, національних, культурних, релігійних особливостей тих етнічних спільнот, які проживають на території держави. Ігнорування або недооцінка таких особливостей неминуче зумовлює явну чи латентну загрозу міжетнічних конфліктів, що, у свою чергу, може призвести до ескалації політичної нестабільності в державі та загрози її територіальній цілісності. У цьому контексті надзвичайної ваги набуває проблема вироблення адекватної та дієвої етнонаціональної політики як механізму державного регулювання міжетнічних відносин і забезпечення міжнаціональної злагоди в державі. Результативність такої політики безпосередньо залежить від того, наскільки ефективно налагоджено чітке й науково обґрунтоване управління етно-національними процесами в поліетнічному соціумі як на центральному, так і на регіональному рівні, а також наскільки забезпечується зусиллями держави та самих етнічних груп України поєднання інтересів локальних спільнот з інтересами титульної нації, інтересів регіонів з фундаментальними національними інтересами Української держави.
Концептуальні засади етнополітики стали предметом досліджень зарубіжних авторів: Г.Ван Амерсфорта, М.Вебера, Ф.Гекманна, Д.Жуто–Лі, Ф.Капоторті, В.Кімлічки, О.Клайнеберга, Е.Сміта, Д.Турка, Р.Шермергорна та ін.
Актуальні наукові розробки щодо різних складових етносуспільного розвитку відображені в роботах російських дослідників: Ю.Бромлея, Л.Гумільова, Л.Карапетяна, В.Козлова, Л.Савінова, С.Пунжина, Н.Чебоксарова та ін.
Вивченню етнонаціональних проблем розбудови Української держави та пошуку шляхів удосконалення механізмів державного регулювання міжнаціональних відносин присвячені праці вітчизняних учених: О.Антонюка, І.Варзара, М.Вівчарика, В.Даниленка, В.Євтуха, О.Картунова, Ю.Куца, І.Кураса, О.Майбороди, О.Малиновської, А.Михненка, Л.Нагорної, П.Надолішнього, М.Обушного, І.Онищенко, М.Пірен, В.Ребкала, Ю.Римаренка, В.Скуратівського, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок