Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВI ОСНОВИ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНИХ I НАДIЙНИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРIОГЕННИМИ РIДИНАМИ I ГАЗАМИ

НАУКОВI ОСНОВИ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНИХ I НАДIЙНИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРIОГЕННИМИ РIДИНАМИ I ГАЗАМИ

Назва:
НАУКОВI ОСНОВИ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНИХ I НАДIЙНИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРIОГЕННИМИ РIДИНАМИ I ГАЗАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,88 KB
Завантажень:
26
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ ХОЛОДУ
БРАЙЛОВСЬКИЙ Якiв Львович
УДК 621.6.001:621.59;
536.242.001.5
НАУКОВI ОСНОВИ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНИХ I НАДIЙНИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРIОГЕННИМИ РIДИНАМИ I ГАЗАМИ
Спецiальнiсть 05.05.14-Холодильна i крiогенна технiка, системи кондицiонування
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацii на здобуття наукового ступеня
доктора технiчних наук
Одеса-2000
Дисертацiя є рукопис.
Работа виконана в Одеськiй державнiй академiї холоду, м. Одеса
Науковий консультант – доктор технiчних наук, професор,
лауреат Державної премiї УРСР,
заслужений дiяч науки УРСР
Наєр Вячеслав Андрiйович,
завiдувач кафедри крiогенної технiки
Одеської державної академiї холоду
Офiцiйнi опоненти – доктор технiчних наук, професор,
Гетманець Володимир Федорович,
начальник вiддiлу СКТБ крiогенної
технiки ФТIНТ НАН України
доктор технiчних наук, професор,
Дорошенко Олександр Вiкторович
професор кафедри термодинамiки
Одеської державної академiї холоду
доктор технiчних наук, професор,
Юферов Володимир Борисович,
начальник лабораторiї крiогенної електрофiзики
Нацiонального наукового центру Харкiвського
фiзико-технiчного iнституту
Провiдна установа – НВО “Шторм”, мiнiстерство промислової полiтики України,
м. Одеса
Захист вiдбудеться “19” квiтня 2001 р. об 11 годинi
на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 41.087.01 при Одеськiй
державнiй академiї холоду за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3.
З дисертацiєю можна ознайомитись в бiблiотецi ОДАХ (65026,
м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3).
Автореферат розiслано “28” лютого 2001 р.
Вчений секретар спецiалiзованої вченої ради Д 41.087.01
доктор техн. наук, професор В.I.Мiлованов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Крiосистеми “резервуар-насос” (КСРН) є невід'ємною складовою частиною комплексів зберігання, транспортування і газифікації продуктів розділення повітря і низькотемпературних зрiджених газів. У зв’язку з розвитком ряду галузей виробництв та застосуванням нових робочих тiл вiдчувається необхiднiсть у розширеннi iх використання. Тому своєчасним являється створення наукових основ КСРН та методiв iх розробки для рiзних систем та режимiв роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертація пов'язана з виконанням: тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт НДIХIММАШ 1972-1973 рр. по створенню магістральних кріогенних трубопроводів; держбюджетнiй тематики і контрактів НДIТКРIОГЕНМАШ 1986-1995 рр. по розробленню і впровадженню насосів для зрiджених газів і насосних крiогазифiкаторiв.
Мета і задачі роботи. Метою роботи є рiшення науковоi проблеми, пов'язаноi з розробкою теоретичних основ КСРН, систематизацiєю iснуючих та нових схемних рішень, спрямованих на забезпечення запланованих показникiв призначення та на зниження витрат при впровадженні у виробництво. Для досягнення цієї мети необхідно вирiшити слiдуючi задачi:
- розробити нові схеми з показниками призначення, що плануються, та класифiкатор iснуючих та перспективних схем;
- вивчити теплообмiннi процеси в резервуарi та насосi i створити математичнi моделi нових схемних рiшень;
- дослiдити тепловi мости елементiв обладнання КСРН та розробити узагальнену теорiю теплопровiдностi;
- розробити стенди по визначенню основних характеристик КСРН, провести експериментальнi дослiдження та перевiрити отриманi математичнi рiшення;
- створити надійні системи захисту насосу і лінії нагнітання;
- розробити практичні заходи зниження загальних витрат при впровадженні КСРН у виробництво.
Наукова новина дисертацii є в тому, що автором вперше поставленi i вирiшенi рiзнi задачi пiдвищення ефективностi елементiв i в цiлому крiогенних систем “резервуар-насос”, якi у комплексi складають науковi основи КСРН i iх проектування з показниками призначення, що плануються.
Отриманi автором експериментальнi i розрахунковi результати, бiльша частина яких являється новими, сукупно з науковими положеннями дозволяють теоретично узагальнити i вирiшити актуальну наукову проблему, яка має важливе народно-господарське значення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: НАУКОВI ОСНОВИ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНИХ I НАДIЙНИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРIОГЕННИМИ РIДИНАМИ I ГАЗАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок