Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Малий бізнес регіону в умовах стратегії інноваційного розвитку України (на матеріалах Львівської області)

Малий бізнес регіону в умовах стратегії інноваційного розвитку України (на матеріалах Львівської області)

Назва:
Малий бізнес регіону в умовах стратегії інноваційного розвитку України (на матеріалах Львівської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,42 KB
Завантажень:
360
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Книш Данило Ярославович
УДК 334.012.64:330.341.1(477.83)
Малий бізнес регіону в умовах стратегії інноваційного розвитку України
(на матеріалах Львівської області)
Спцеіальність: 08.10.01 –
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Садова Уляна Ярославівна,
Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач сектору (м. Львів)
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Кузьмін Олег Євгенович,
Інститут економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, директор
кандидат економічних наук
Пшик Богдан Іванович,
Львівський банківський інститут НБУ,
доцент кафедри банківської справи
Провідна установа: Тернопільський державний економічний університет, кафедра управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил (м. тернопіль)
Захист відбудеться 7 квітня 2006 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий 6 березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Жовтанецький В.І.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Інтеграція України у світову спільноту вимагає кардинально нового погляду на роль малого бізнесу (МБ) у розв’язанні проблем підвищення добробуту людей. МБ сприяє розвитку конкурентоспроможності продукції національної економіки на світових ринках, забезпечує зростання валового продукту, приводить до насичення внутрішнього товарного ринку і наповнення державного бюджету, розширює сферу зайнятості населення. В регіональному вимірі діяльність субєктів МБ позначається на раціоналізації використання всіх видів ресурсів, активізації накопичення людського капіталу й акумулюванні наукового-технічного потенціалу.
Розвиток МБ становить одну з чільних ніш інтересу світової економічної думки. Перші теоретичні дослідження його ролі та функцій в економічних процесах зробили такі західноєвропейські вчені, як Р.Кантильон, С.Сісмонді, Ж.-Б.Сей та ін. Велика заслуга у формуванні сучасної теорії МБ належить австрійському економістові Й.Шумпетеру, котрий вбачає суть підприємництва в тому, щоб впроваджувати у виробництво нововведення, втілювати в життя інновації. З-поміж українських вчених у цьому сенсі відома плеяда таких імен, як М.Туган-Барановський (основоположник інноваційної теорії економічного розвитку), Є.Слуцький, С.Подолинський. Серед вагомого доробку представників сучасної вітчизняної науки вирізняються дослідження О.Барановського, З.Варналія, Л.Воротіної, І.Жиляєва, А.Кисельова, Ю.Клочко, М.Козоріз, Т.Ковальчука, В.Кредісова, О.Кузьміна, І.Михасюка, С.Реверчука, С.Соболя, О.Титаренка, В.Черняка. Багато проблемних питань розвитку підприємництва висвітлено в працях Л.Безчасного, В.Бородюка, Є.Бойка, В.Гейця, А.Грищенка, М.Долішнього, С.Злупка, С.Мочерного, Ю.Ніколаєнка, В.Новікова, Ю.Палкіна, Ю.Пахомова, В.Рибалкіна, В.Савчука, В.Степаненко та ін.
Незважаючи на значну кількість публікацій, вивчення сучасних питань розвитку МБ потребує подальших досліджень. Так, предметом дискусій залишається визначення економічної сутності цього феномена, пошук критеріїв і методик оцінок розвитку МБ. На сучасному етапі в Україні особливо актуальним є дослідження питання регіональної специфіки дії нових чинників розвитку і розміщення суб’єктів МБ, розроблення пріоритетних напрямів підтримки підприємництва. Актуальність і необхідність своєчасного вирішення названих проблем і зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Малий бізнес регіону в умовах стратегії інноваційного розвитку України (на матеріалах Львівської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок