Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕТНОМОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ТРАГЕДІЇ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ ТРАГЕДІЙ ТА ЇХНІХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ)

ЕТНОМОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ТРАГЕДІЇ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ ТРАГЕДІЙ ТА ЇХНІХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ)

Назва:
ЕТНОМОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ТРАГЕДІЇ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ ТРАГЕДІЙ ТА ЇХНІХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,31 KB
Завантажень:
223
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ГОЛОВАЧ УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК. 821.14'02=03.161.2
ЕТНОМОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ
ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ТРАГЕДІЇ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
(НА МАТЕРІАЛІ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ ТРАГЕДІЙ ТА ЇХНІХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ)
Спеціальність 10.02.16 —— перекладознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
КИЇВ-2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі класичної філології Львівського
національного університету імені Івана Франка
Науковий керівник: кандидат філологінчих наук,
доцент СОДОМОРА
Андрій Олександрович, доцент кафедри класичної
філології Львівського національного університету
ім. І.Франка
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук,
професор НОВИКОВА
Марина Олексіївна, професор кафедри російської та
зарубіжної літератур Таврійського національного
університету ім.В.І.Вернадського
кандидат філологічних наук, професор ШАНІН Юрій
Вадимович, завідувач кафедри латинської мови
Київського національного медичного університету**
ім.О.О.Богомольця
Провідна установа: Запорізький державний
університет Міністерства
освіти і науки України, кафедра теорії і практики
перекладу
Захист відбудеться 21 лютого 2003 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д.26.001.11 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м.Київ, вул. Володимирська, 14.
З дисертацієї можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м.Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий 15 січня 2003 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
канд. філол. наук, доцент І.В.Смущинська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Розуміння перекладу як особливого виду мовленнєвої діяльності, як породження мовлення, зорієнтованого на іншомовного комуніканта, дало змогу переглянути традиційні проблеми перекладознавства. Нові підходи пов'язані з гуманізацією його наукової парадигми: у центрі уваги опинилася діяльність людини, складний акт мовленнєвої комунікації, учасники якої користуються різними мовами для обміну інформацією. У світлі теорії комунікації переклад вивчають і в плані мовлення, і в плані мови. Однак вихідним пунктом аналізу стають мовленнєві аспекти перекладу, тимчасом як власне мовні досліджують у контексті теоретичного аналізу мовленнєвих явищ. У вивченні, аналізі й оцінці перекладу важливе місце надається процесам розуміння та інтерпретації тексту іншомовним реципієнтом.
Актуальність дисертації зумовлено тим, що в сучасному перекладознавстві усе вагомішими стають дослідження різномовних дискурсів, спрямованих на вивчення проблеми відтворення семантики художнього тексту, зокрема етномовної специфіки структурно-семантичних і функціонально-прагматичних особливостей оригіналу засобами цільової мови.
Специфіці перекладу античної грецької поезії присвячено дотепер лише окремі наукові розвідки. Ще не опрацьовано проблематику і методику аналізу етномовних компонентів у структурі словесних образів поетичних текстів. Виявлення, вивчення і лінгвістичний аналіз етномовних компонентів сприяє глибшому розумінню художньо-образної тканини віршованого тексту, осмисленню шляхів і способів розв'язання лінгвостилістичних проблем перекладу віршованого твору, випрацюванню методики перекладознавчого аналізу поезії.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації пов'язана з комплексною науковою темою кафедри перекладознавства і контрастивної лінвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка "Ключові проблеми перекладознавства і контрастивної лінгвістики" (код 0102U006100, затвердженої Міністерством освіти і науки України).
Мета дисертації полягає в тому, щоб через визначення дивергентних і конвергентних структурних ознак старогрецької та української мов проаналізувати і вивчити мовну природу трансформацій, яких зазнає оригінальний текст у перекладі. Загальна мета дослідження зумовлює необхідність вирішення таких завдань:
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ЕТНОМОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ТРАГЕДІЇ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ ТРАГЕДІЙ ТА ЇХНІХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок