Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИДАЧА ОСІБ В АСПЕКТІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА

ВИДАЧА ОСІБ В АСПЕКТІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА

Назва:
ВИДАЧА ОСІБ В АСПЕКТІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,62 KB
Завантажень:
403
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого
Вихрист Сергій Михайлович
УДК 341.45+341.215.4
ВИДАЧА ОСІБ В АСПЕКТІ СПІВВІДНОШЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА
Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків-2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі конституційного і міжнародного права
Національного університету внутрішніх справ
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор
Семенов Володимир Сергійович, Національна
юридична академія України імені Ярослава Мудрого,
професор кафедри міжнародного права
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Денисов Володимир Наумович, Інститут держави і права
імені В.М. Корецького Національної академії наук України,
завідувач відділу міжнародного права
кандидат юридичних наук, доцент
Репецький Василь Миколайович, Львівський національний
університет імені І. Франка, факультет міжнародних відносин,
завідувач кафедри міжнародного права
Провідна установа: Інститут міжнародних відносин Київського
національного університету імені Т.Г. Шевченка,
кафедра міжнародного права, м. Київ
Захист відбудеться “27” березня 2003 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 64.086.03 в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77)
Автореферат розісланий “22” лютого 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Спасибо-Фатєєва І.В.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Криміногенна ситуація, яка сьогодні склалася у світі, перетворилася на соціальне лихо, що створює загрозу розвитку рівноправних суверенних держав. Заходи, здійснювані лише на національному рівні, недостатньо ефективні для поліпшення ситуації. Обмеженість юрисдикційних повноважень правоохоронних та судових органів окремих держав є об’єктивним чинником їх неспроможності подолати феномен злочинності власними зусиллями. Найстарішим правовим інститутом, із застосуванням якого держави здійснюють взаємну правову допомогу, є видача осіб, але традиційні підходи до застосування екстрадиційних норм на сьогоднішній день потребують перегляду.
Різні аспекти екстрадиції досліджувалися провідними правознавцями Росії, СРСР, ряду іноземних держав. Певну увагу даній проблемі приділено українськими вченими. Раніше міждержавне співробітництво розглядалося крізь призму ідеології, але сьогодення вимагає об’єктивного висвітлення цієї проблематики.
Незважаючи на необхідність розв’язання теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з екстрадицією, ця тема в науці міжнародного права розроблена недостатньо. Не приділялося належної уваги розмежуванню понять видачі і передачі осіб, не визначеним залишається ставлення до викрадення осіб, відсутня єдина правова процедура екстрадиції, правоохоронні органи відчувають крайню потребу в систематизації норм у даній сфері правового регулювання.
Врахування висновків даної дисертації надасть змогу наблизити законодавство України до міжнародних стандартів. Остаточне визначення і розмежування ключових понять, уніфікація процесуальних вимог, висунення пропозицій щодо удосконалення законодавства допоможуть сформулювати норми та уникнути помилок при їх імплементації.
Актуальність теми також зумовлюється необхідністю виконання міжнародних зобов’язань України відносно забезпечення гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано у відповідності з планами пріоритетної проблематики фундаментальних і прикладних досліджень Національного університету внутрішніх справ, а також з планами наукових досліджень кафедри конституційного та міжнародного права. Напрямки дисертаційної роботи також відповідають основним положенням Державної програми боротьби із злочинністю, затвердженої Постановою Верховної Ради України № XII від 25.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ВИДАЧА ОСІБ В АСПЕКТІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок