Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ НЕМАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ НЕМАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)

Назва:
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ НЕМАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,83 KB
Завантажень:
301
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
КОЗЯР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 378.147:515:516:74
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ НЕМАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)
13.00.02 – теорія і методика викладання креслення
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
 
дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Рівненському державному гуманітарному університеті,
Міністерство освіти і науки України, м. Рівне
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент,
ЯНЦУР Микола Сергійович,
Рівненський державний гуманітарний університет,
завідувач кафедри професійної педагогіки і трудової
підготовки.
Офіційні опоненти: - доктор педагогічних наук, професор,
ВЕРХОЛА Арнольд Павлович,
Київський державний університет харчових технологій,
завідувач кафедри інженерної графіки;
кандидат педагогічних наук,
ДЖЕДЖУЛА Олена Михайлівна,
Вінницький державний аграрний університет,
доцент кафедри автоматизації та комплексної
механізації технологічних процесів.
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка, кафедра
трудового навчання, Міністерство
освіти і науки України, м. Тернопіль
Захист відбудеться “12” вересня 2000 р. о “16-30”годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.05 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (01601, Київ 30, вул. Пирогова, 9)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (01601, Київ 30, вул. Пирогова, 9)
Автореферат розісланий “5” липня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Р.О. Захарченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Сучасний стан розвитку інженерної науки характеризуєть-ся постійним пошуком нових, більш сучасних технологій, створення яких значною мірою базується на використанні останніх досягнень науки і техніки. Реалізація даного “суспільного замовлення ” можлива при якісно новому змісті освіти і методиці навчання. Актуальним в цьо-му контексті є формування графічних знань та вмінь студентів технічних вищих закладів освіти немашинобудівних спеціальностей, котрі відповідали би сучасним вимогам до якості підготов-ки фахівців у вищій школі. Інженерна графіка – початкова дисципліна в системі підготовки фахівця. Від того, як організоване її викладання суттєво залежить розвиток просторової уяви спеціаліста, навчання його умінню читати і технічно грамотно виконувати графічні документи.
Відомо, що обгрунтування змісту і методики навчання графічним дисциплінам у вищій школі присв’ячені праці А.П. Верхоли, Є.І. Годіка, О.М. Джеджули, А.А. Золотарьова, Р.А. Кизими, В.С. Левицького, Д.О. Тхоржевського, С.А. Фролова та ін. Різні методичні питання формування графічних знань висвітлені в роботах багатьох вчених–педагогів, в тому числі О.Д. Ботвіннікова, А.Е. Дзене, П.В. Дмитренка, Б.В. Ломова, А.В. Павленка, В.К. Сидоренка, Д.О. Тхоржевського, В.І. Чепка, З.М. Шаповал та ін. Психолого-педагогічні аспекти графічної підго-товки досліджували О.І. Галкіна, Е.Н. Кабанова–Меллер, Н.П. Лінькова, Б.Ф. Ломов, Л.І. Румянцева, Ю.Л. Трофімов, І.С. Якиманська, А.Умроходжаєв, В.Г. Ананьєва та ін. Процес практичного використання графічних знань при вивченні предметів загальноосвітнього і загальнотехнічного циклів були розглянуті в роботах М.В. Виноградова, Л.М. Государського, Л.Ш. Левенберга, М.І. Макарова, Л.І. Резнікова та ін. Окремим аспектам вдосконалення графічної підготовки присв’ячені праці С.І. Дембинського, В.С. Косміна, Ж.І. Кулікової, В.І. Кузьменка, Г.Я. Печеркіна, Н.О. Севастопольського, Н.Г. Преображенської. Крім того, ще бага-то питань, в тому числі і забезпечення високого наукового рівня, професійної спрямованості графічної підготовки, внутрішньопредметних зв’язків курсу “Інженерна графіка” і предметів загальноінженерних і спеціальних дисциплін та вимог виробництва, методичного забезпечення графічної підготовки спеціаліста, де не враховується спеціфика навчального закладу по підготовці фахівця конкретної спеціальності, контингент студентів, системний підхід до вико-ристання ЕОТ не знайшли відповідного відображення в педагогічній теорії і не вирішені в практиці навчання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ НЕМАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок