Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Назва:
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,52 KB
Завантажень:
248
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВАСИЛІВ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
УДК 621.7.044.4: 664.1/.2
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
Спеціальність: 05.18.12— | процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор
Українець Анатолій Іванович,
Національний університет харчових технологій,
ректор
Офіційні опоненти: |
доктор технічних наук, професор
Сукманов Валерій Олександрович,
Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М.І. Туган-Барановського,
декан факультету “Обладнання переробних і харчових виробництв”, завідувач кафедри “Загальноінженерні дисципліни”;
кандидат технічних наук
Шевченко Олександр Юхимович, Національний університет харчових технологій,
доцент кафедри “Технічна механіка і пакувальна техніка”
Провідна установа: |
Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості Міністерства агрополітики України, м. Київ
Захист відбудеться „ 06 „ квітня 2005 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 Національного університету харчових технологій за адресою: 01033 м. Київ, вул. Володимирська, 68, аудиторія А-311.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01033 м. Київ, вул. Володимирська, 68.
Автореферат розісланий „ 02 „ березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, к.т.н., доц. Зав’ялов В.Л.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сьогоднішній день актуальним для харчової та переробної промисловості України є створення прогресивних технологій, застосування яких дозволить здійснювати більш повну переробку рослинної сировини, а також інтенсифікувати існуючі технологічні процеси.
Нині все більшу роль у промислових технологіях відіграють процеси, що ґрунтуються на використанні різних фізичних методів обробки, зокрема мікрохвильових, акустичних, електричних постійного та змінного струму, ультрафіолетових, магнітних.
Інтенсивно розвивається техніка реалізації електричного розряду у рідині, результатом якої є електрогідравлічний ефект (ЕГЕ), супроводжуваний виникненням спектру таких фізичних явищ, як пружні лінійні, пружні нелінійні, магнітні хвилі, кавітація, ультрафіолетове випромінення та ін.
Для харчової промисловості з її різноманітністю процесів використання електрогідравлічного оброблення (ЕГО) перспективне завдяки його універсальності і різнобічності впливу на оброблюваний об'єкт. Проте в крохмале-патоковому та бурякоцукровому виробництвах можливість застосування цього способу не розглядалась.
Вивчення та застосування ЕГЕ може сприяти одержанню харчових продуктів з покращеними харчовими властивостями, інтенсифікації масообмінних та гідродинамічних процесів при переробці харчової сировини.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувались відповідно до Держбюджетних тематик науково-дослідних робіт НУХТ: „Розроблення технологій одержання харчових продуктів та напівпродуктів із застосуванням електрогідравлічного ефекту” № 0101U000451; „Теоретичні моделі впливу спектру імпульсних фізичних полів на харчові продукти і напівпродукти з метою управління їх властивостями” № 0103U001131.
Автор особисто брав участь у проведенні лабораторних і промислових досліджень, обробленні та аналізі отриманих результатів.
Мета і завдання досліджень. Метою роботи є наукове обґрунтування, розроблення та застосування електрогідравлічного способу оброблення суспензій крохмалю, дифузійного соку та водно-вапняної суспензії для інтенсифікації масообмінних та гідродинамічних процесів крохмале-патокового і бурякоцукрового виробництв.
Відповідно до поставленої мети досліджень були сформульовані такі завдання:–
дослідити за допомогою розробленої експериментальної електрогідравлічної установки вплив параметрів ЕГО (напруга розряду, кількість розрядів) на фізико-хімічні властивості крохмалю;–
вивчити вплив параметрів ЕГО на процес очищення дифузійного соку;–
розробити процес електрогідравлічної активації водно-вапняної суспензії шляхом досліджень впливу параметрів ЕГО на: дисперсність твердої фази водно-вапняної суспензії, швидкість розшарування водно-вапняної суспензії, питому електропровідність водно-вапняної суспензії, зв’язане вапно;–
провести математичний аналіз результатів експериментальних досліджень процесу ЕГО водно-вапняної суспензії;–
дослідити вплив активованої електрогідравлічним способом водно-вапняної суспензії на ефект очищення соків бурякоцукрового виробництва;–
за допомогою розробленої дослідно-промислової електрогідравлічної установки провести виробничі дослідження процесу електрогідравлічної активації водно-вапняної суспензії;–
дослідити у виробничих умовах вплив активованої водно-вапняної суспензії на процес очищення соків бурякоцукрового виробництва;–
розробити промислово-апаратурне оформлення процесу приготування водно-вапняної суспензії із застосуванням ЕГЕ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок