Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІСТОРІЯ ПРОЕКТУ “ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ” У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ “УКРАЇНІЗАЦІЇ” (1927–1934 РР.)

ІСТОРІЯ ПРОЕКТУ “ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ” У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ “УКРАЇНІЗАЦІЇ” (1927–1934 РР.)

Назва:
ІСТОРІЯ ПРОЕКТУ “ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ” У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ “УКРАЇНІЗАЦІЇ” (1927–1934 РР.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,96 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
І Н С Т И Т У Т І С Т О Р І Ї У К Р А Ї Н И
ФЕЛЬБАБА Михайло Михайлович
УДК 94 (477).(031).(0.041) “1927/1934”
ІСТОРІЯ ПРОЕКТУ “
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ”
У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ “УКРАЇНІЗАЦІЇ” (1927–1934 РР.)
07.00.01 – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
 
К и ї в – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі історії України 20–30-х років ХХ ст. Інституту історії України НАН України.
Науковий керівник – кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник
РУБЛЬОВ Олександр Сергійович,
Інститут історії України НАН України,
учений секретар
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович,
Інститут історії України НАН України,
завідувач відділом історії культури
українського народу;
кандидат історичних наук, доцент
КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна,
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, завідувач відділом стародруків та рідкісних видань.
Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, кафедра новітньої історії України.
Захист відбудеться “ 26 ” жовтня 2001 р. о 14-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 Інституту історії України НАН України за адресою: 01001, м. Київ-1, вул. М. Грушевського, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту історії України НАН України (01001, м. Київ-1, вул. М. Грушевського, 4).
Автореферат розісланий “ 25 ” вересня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Гуржій О. І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження полягає насамперед у свідомому замовчуванні даного питання попередньою іс-торіографією радянської доби та його нерозробленості у сучасній вітчизняній фаховій літературі – отже, дослідження цієї проблеми відповідає іманентній логіці розвитку історичної науки.
Суперечлива й неординарна постать наркома освіти УСРР (1927–1933) Миколи Олексійовича Скрипника, який водночас був головним редактором “Української Ра-дянської Енциклопедії”, традиційно викликала інтерес та контроверзійні оці-нки зарубіжних українознавців. Натомість радянські історики, як правило, ухи-лялися від вивчення цієї непересічної особи, табуйованої ідеологічним апара-том КПРС – КПУ. У сучасних умовах, розвязуючи складні проб-леми державотворення, ми неодноразово звертаємося за порадою до спадщини Миколи Скрипника. У 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. він прагнув розвязати ключові питання національ-ного відродження, які і сьогодні хвилюють політиків і широку громадськість. Його діяльність залишила по собі тривку память. По-страдянська Україна шанує людину, яка до кінця залишалася відданою своєму на-родові, попри власні більшовицькі переконання. Коли М. Скрипник зрозумів, що поєднувати національну і комуністичну ідею надалі неможливо, він пішов з життя Кульчицький С. В. Постать Миколи Скрипника в нашій історії // Скрипник Микола Олексійович: До 125-річчя з дня народження: Матеріали “круглого столу” в Інституті історії України, 24 січня 1997 р. – К., 1998. – С. 7..
Дітищем наркома освіти УСРР був і республіканський енциклопедич-ний проект – маловідома сторінка вітчизняного радянського минулого (про-ект лише на рік “пережив” свого керівника). Нині, досліджуючи фальсифікова-ні, замовчувані чи невідомі сторінки української минувшини, ми заново пере-осмислюємо їх та “будуємо не тільки майбутнє, ми будуємо й своє минуле, оцінюючи й актуалізуючи якісь його втрачені можливості” Нація тоді стає нацією, коли етнос перетворюється на субєкт світової історії: Матеріали “круглого столу” // День. – 2000. – 12 грудня. – С. 5.. Однією з таких втрачених можливостей й була історія невдалої спроби підготовки “Української Радянської Енциклопедії” у 1927–1934 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ІСТОРІЯ ПРОЕКТУ “ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ” У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ “УКРАЇНІЗАЦІЇ” (1927–1934 РР.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок