Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х ? ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 50-Х РР. ХХ СТ.

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х ? ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 50-Х РР. ХХ СТ.

Назва:
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х ? ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 50-Х РР. ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,80 KB
Завантажень:
206
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
ПРОХОРЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 94 (477) “ІІ пол. 40/ І пол. 5019”: 378.12 (043)
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х ? ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 50-Х РР. ХХ СТ.
 
07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ ? 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі історії та етнополітики Інституту української філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Даниленко Віктор Михайлович,
Інститут історії України НАН України, завідувач відділу історії України другої половини ХХ ст.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Удод Олександр Андрійович,
Видавництво “Ґенеза”,
головний редактор;
кандидат історичних наук,
Ісайкіна Олена Дмитрівна,
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, викладач кафедри економіки
підприємства і підприємництва.
Захист відбудеться “18” квітня 2008 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “ 14 ” березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Стоян Т.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В Україні нині спостерігається зростання ролі інтелектуальної праці, інноваційних технологій, посилення євроінтеграційних процесів у культурно-освітньому та науково-технічному середовищі. З цього погляду важливе місце в українській історії посідає післявоєнний період, протягом якого на долю вітчизняних професорсько-викладацьких кадрів випала особлива роль у відновленні вищої школи та відродженні інтелектуального потенціалу УРСР.
Новітні тенденції розвитку історичної науки на сучасному етапі пов’язані зі зростанням уваги до повсякденної історії, що цілком відповідає сучасним завданням розвитку історичних знань.
Вивчення життя та діяльності професорсько-викладацьких кадрів має важливе значення для удосконалення підготовки нової генерації спеціалістів, раціонального розподілу інтелектуальних сил у соціально-економічній, науковій та культурній сферах життя суспільства. Науково-історичний аналіз повсякденного життя викладачів вищих навчальних закладів, його особливостей, визначення позитивних рис та вад дадуть змогу більш глибоко осмислити реформаційні процеси, що відбуваються в нашій країні в галузі вищої освіти сьогодні, використати досвід попередніх поколінь, залучивши його найкращі здобутки. Висвітлення повсякденного життя науково-педагогічної інтелігенції дає можливість відтворити реальну картину суспільно-політичного життя досліджуваного періоду, позбутись ідеологічних упереджень, переосмислити історію України другої половини 40-х ? першої половини 50-х рр. ХХ ст.
Актуальність дослідження посилюється також через відсутність спеціальної праці з історії повсякденного життя науково-педагогічної інтелігенції у перше післявоєнне десятиліття, яка б розглядала її в контексті тогочасного суспільного життя країни.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у рамках наукового напряму “Теорія та технологія навчання і виховання в системі освіти”, що розробляється у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова та відповідно до науково-дослідницької тематики кафедри історії та етнополітики Інституту української філології. Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 23 червня 2005 р., протокол № 10.
Мета дисертації полягає в тому, щоб на основі узагальнення і всебічного аналізу архівних джерел, опублікованих матеріалів та наукового доробку попередників відтворити повсякденне життя науково-педагогічної інтелігенції України в другій половині 40-х – першій половині 50-х рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х ? ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 50-Х РР. ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок