Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Назва:
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,45 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Петриченко Лариса Юріївна
УДК 343.359
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Грушко Віктор Іванович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Дзюблюк Олександр Валерійович,
Тернопільська академія народного господарства;
завідувач кафедри банківської справи
кандидат економічних наук, доцент
Іваницька Ольга Михайлівна,
Національна академія державного управління при Президентові України;
доцент кафедри економічної теорії та історії економіки
Провідна установа: Київський національний економічний університет МОН України, кафедра банківської справи
Захист відбудеться “12_” травня 2004 р. о 16.00_ на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевчена за адресою: 03022, м..Київ, вул..Васильківська, 90а, ауд..203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 01033, м..Київ, вул..Володимирська, 58, кім..12.
Автореферат розісланий “26” березня 2004 р
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, О.І. Жилінська
доцент
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Орієнтація України на вступ до Євросоюзу вимагає створення умов стійкого зростання національної економіки. Для досягнення цієї мети мають бути закріплені позитивні тенденції, що намітились у 2000-2003 рр., а саме досягнення високих темпів приросту ВВП, стабілізація курсу гривні, подальший розвиток головних секторів економіки країни.
Значна роль у цих процесах належить банківській системі, за допомогою котрої досягається цінова стабілізація, задовольняються потреби економіки у кредитних ресурсах, пожвавлюється ділова активність. Успішне функціонування банківської системи загалом залежить від фінансового стану кожного окремого банку, його здатності протидіяти негативним чинникам та динамічно розвиватися. Отже, теоретичне обґрунтування, способи визначення та методи забезпечення фінансової стабільності банків, що складає сутність дисертаційного дослідження, набувають значної актуальності.
Велике значення розв’язання питання фінансової стабільності банків для України зумовило постійну увагу наукових кіл до різних її аспектів. Важливий внесок вирішення низки завдань фінансової стабільності банківської сфери зроблено роботами Василика О.Д., Вітлінського В.В., Гальчинського А.С., Геєця В.М., Герасимовича А.М., Гілла Е., Грушка В.І., Дзюблюка О.В., Долана Е. Дж., Заруби О.Д., Іваницької О.М., Івасіва Б.С., Ковальчука Т.Т., Костіної Н.І., Коттера Р., Кравченка В.І., Луціва Б.Л., Лютого І.О., Мишкіна Ф., Міщенка В.І., Мороза А.М., Оніщенка В.О., Пелішенка В.П., Пересади А.А., Пилипченка О.І., Примостки Л.О., Пуховкіної М.Ф., Роуза П., Рида Е., Савлука М.І., Сінкі Дж. (мол.), Сміта Р., Ющенка В.А. та ін. Вивчення праць вказаних науковців дозволяє ґрунтовно підійти до дослідження сутності поставленого наукового завдання, а також виявити питання, що залишились невисвітленими. Зокрема, невпорядкованим є понятійний апарат, не вирішено питання обґрунтування принципів діяльності та критеріїв фінансово стабільного банку. Потребують доопрацювання та систематизації склад та структура факторів фінансової стабільності, інструментарій визначення міри проблемності банків, методи практичного забезпечення фінансової стабільності вітчизняних фінансових інститутів. Зазначене зумовлює необхідність проведення подальшого дослідження проблеми фінансової стабільності банків.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження є складовою науково-дослідних робіт кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а саме комплексної програми „Теорія та практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень”, підрозділ „Дослідження економічного механізму структурних зрушень в економіці України” (код 01 БФ 040-01), в межах якої розроблено методику визначення фінансової стабільності вітчизняних банків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок