Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Назва:
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,72 KB
Завантажень:
65
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ
СТЕПАНЕНКО Людмила Михайлівна
УДК 37.017.92
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ
13.00.01 — теорія та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ — 1999
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті проблем виховання АПН України.
Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент
ЛЮРІНА Таніта Іванівна, Київський міжрегіо-
нальний інститут удосконалення вчителів
імені Бориса Грінченка
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор,
дійсний член АПН України
ЗЯЗЮН Іван Андрійович, Інститут педагогіки
і психології професійної освіти АПН України,
директор;
кандидат педагогічних наук, доцент
Чугаєвський Віталій Григорович, Київський
міжрегіональний інститут удосконалення
вчителів імені Бориса Грінченка, зав. кафедрою педагогіки
Провідна установа: Національний університет імені Тараса
Шевченка, кафедра педагогіки, м.Київ
Захист відбудеться « 23 » лютого 1999 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 254060, м.Київ, вул.М.Берлинського, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (254060, м.Київ, вул.М.Берлинського, 9).
Афтореферат розіслано 23 січня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.П.Пустовіт
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
А к т у а л ь н і с т ь п р о б л е м и. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства особливе значення має виховання високоморальної особистості, відродження духовності. Це спонукає до пошуку нових, оптимальних шляхів морального виховання школярів на основі дослідження і відродження суспільно-історичного досвіду та культурно-педагогічних надбань українського народу.
Необідність звернення до виховного досвіду народу та його духовно-моральних принципів проголошують і Декларація про державний суверенітет України, і Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХI століття), і Національна програма «Діти України».
Виховання, якщо характеризувати його в цілому, — це, передусім, «вбирання» кожною особистістю в себе духовності і культури рідного народу, його націонаольного буття.
Практика свідчить, що справжнє виховання є глибоко національним за своєю сутністю, змістом, характером та історичним покликанням. На кожному етапі свого розвитку українське національне виховання інтегрувало в собі кращі здобутки світової культури, які акумулювались у моральних категоріях, що стверджують красу, добро, любов, справедливість, милосердя в усіх сферах життя і т.ін.
У різні історичні періоди педагоги-практики та науковці постійно зверталися lо педагогічної мудрості й народного досвіду виховання дітей. У працях Я.А.Коменського, Й.Г.Песталоцці, О.В.Духновича, К.Д.Ушинського обгрунтовані принципи народності виховання.
На значення духовно-моральних цінностей у вихованні підростаючого покоління вказували Г.І.Ващенко, Б.Д.Грінченко, І.І.Огієнко, С.Ф.Русова, І.М.Стешенко, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, С.Т.Шацький, які розглядали їх у тісному зв`язку з розвитком усієї системи виховання.
У сучасних історико-педагогічних дослідженнях С.Д.Бабишина, Н.І.Ганнусенко, О.І.Литвинюк, Т.І.Мацейків, А.О.Молчанової, В.М.Оноши, М.Г.Стельмаховича, М.Л.Стрункої, Є.І.Сявавко досить докладно проаналізовано різні аспекти української народної педагогіки (витоки, педагогічні ідеали, основні ідеї, засоби, принципи, методи, особливості її вияву в сучасних умовах). Ця проблема висвітлюється також у публікаціях П.Р.Ігнатенка, Т.І.Люріної, Ю.Д.Руденка, Р.П.Скульського та інших науковців.
Теорія народних традицій як складова народної педагогіки відображена в соціально-філософських розробках Н.П.Денисюк, І.А.Зязюна, В.Д.Плахова, І.В.Суханова.
Теоретичні засади формування моральної особистості розглядаються в працях психологів Б.Г.Ананьєва, І.Д.Беха, Л.І.Божович, М.Й.Боришевського, А.С.Виготського, О.В.Киричука, Г.С.Костюка, О.М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок